Vzdělávání

Součástí naší mise je pomoci zákazníkům vzdělávat své pracovníky a udržovat si tak náskok před konkurencí. Díky dlouholetým a praktickým zkušenostem našich lektorů, kteří ke každému studentovi přistupují individuálně, tak vzniká unikátní poměr mezi časovou investicí a odbornou hodnotou.

CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI

Lektoři jsou certifikováni společností Dassault Systemes

OVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ POSTUPY

Optimální poměr mezi teoretickou přípravou a praktickými příklady

OD ROKU 1998

Již od uvedení CATIA V5 na trh nabízíme v naší společnosti odborné školení

ČTENÍ A KRESLENÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE v CATIA V5

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne 6.9.2022 pod čj.: MSMT-20102/2022-4

This image for Image Layouts addon

Základní kurz

Nutné minimum pro práci s CAD dokumenty a zvládnutí základných operací k tvorbě a práci s 3D modely. 

16h

Více informací
This image for Image Layouts addon

Standardní kurz

Obsahuje základní kurz doplněný o pokročilé nástroje pro modelování dílů, práci se sestavami a výkresy.

40h

Více informací
This image for Image Layouts addon

Rozšířený kurz

Obsahuje standardní kurz doplňený o metody modelování plošné geometrie k tvorbě tvarových dílů.

56h

Více informací
This image for Image Layouts addon

Rekvalifikační kurz

Ucelený kurz 3D modelování a tvorby dokumentace pro rekvalifikaci na pozici CAD konstruktér.

79h

Více informací
1000+
úspěšně vyškolených účastníků
20 000+
odškolených hodin
150+
spokojených zákazníků
This image for Image Layouts addon

Základní kurz

Základní kurz je určen pro manažery a technické pracovníky se zaměřením na CAD SW CATIA V5
Získat nabídku
Základní kurz zahrnuje kompletní úvod do CAD navrhování se zaměřením na systém CATIA V5, jeho základní ovládání a manipulaci s modely.
Obsah kurzu:
 • Uživatelské prostředí
 • Základní nastavení rozhraní
 • Manipulace s modely
 • Možnosti zobrazení a řez modelem
 • Struktura stromu
 • Ukládání a práce s dokumenty
 • Měření
 • Materiálové a fyzikální vlastnosti
This image for Image Layouts addon

Standardní kurz

Standardní kurz je určen pro konstruktéry mechanických dílů a sestav, manažery a technické pracovníky se zaměřením na CAD SW CATIA V5
Získat nabídku
Standardní kurz obsahuje základní kurz doplněný o pokročilé nástroje pro 3D modelování dílů, práci se sestavami a výkresy.

Obsah kurzu:

Základní kurz +
 • Analýza úkosů, závitů a skic
 • Booleovské operace 
 • Transformace
 • Funkce s využitím plošné geometrie
Tvorba sestavy
 • Vkládání dílů do sestavy
 • Manipulace s dílem v rámci sestavy
 • Vazbení dílů
 • Analýzy kolizí, vzdálenosti komponentů
 • Řezy

Tvorba výkresové dokumentace
 • Zakládání výkresů
 • Tvorba popisových polí a kusovníků
 • Tvorba pohledů
 • Výrobní výkresy
 • Výkresy sestav
 • Kótování
 • Řezy
This image for Image Layouts addon

Rozšířený kurz

rozšířený kurz je určen pro pokročilé konstruktéry mechanických a tvarových dílů a sestav, manažery a technické pracovníky se zaměřením na CAD SW CATIA V5
Získat nabídku
Rozšířený kurz obsahuje standardní kurz doplňený o metody modelování plošné geometrie k tvorbě tvarových dílů.

Obsah kurzu:

Standardní kurz + 
Základy plošného modelování
 • Tvorba a správa geometrických setů
 • Tvorba drátové geometrie
 • Tvorba plošné geometrie
 • Modifikace ploch
 • Analýzy drátové a plošné geometrie
This image for Image Layouts addon

Rekvalifikační kurz

rekvalifikační kurz 3D modelování a tvorby dokumentace pro rekvalifikaci na pozici CAD konstruktér.
Získat nabídku

Profil absolventa rekvalifikační kurzu

Absolvent kurzu umí a zná:

Číst technickou dokumentaci; Kreslit technickou dokumentaci; Umí modelovat ve 3D programu CATIA V5; Umí připravit výkresovou dokumentaci; Pracovat s dokumenty; Umí základ importu a exportu; Umí pracovat ve skicáři, s vazbami a kótami; Zná provázanost s 3D geometrií; Umí používat souřadný systém, ví co je úsečka a rovina; Zná základní metodologii; Umí tvořit složitější objemové modely; Zná Booleovské operace; Umí využívat referenčních prvků pro tvorbu tělesa; Umí pracovat v plošném modeláři; Umí upravovat plochu těles; Umí vkládat díly a tvořit vazby; Umí modifikovat díly v sestavách v kontextu; Umí základy kótování; Zná používat tažená tělesa, Multisection; Umí transformace, patterny, používá speciální nástroje, analýzy, anotace; Zná powercopy; Umí používat vzorce, parametry; Zná design, visual mode, export a update; Zná analýzy sestav; Zná podsestavy; Zná scény; Umí modelovat v kontextu, publikovat; Zná základy knowledgeware; Zná metodiku kostry

Učební osnovy rekvalifikačního kurzu

Učební osnovy obsahují teoretickou výuku následujících předmětů učebního plánu. Délka uvedené vyučovací hodiny je 45min.

Název
Popis výuky
Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
-
1
Seznámení s uživatelským prostředím SW CATIA V5
práce s dokumenty, základy importu a exportu
způsoby ovládání a zobrazení
2
Tvorba skic a pomocné geometrie
práce ve skicáři, vazby a kóty
provázanost s 3D geometrií
referenční prvky
7
Objemové modelování
základy metodologie
způsoby modifikace, práce s více tělesy
20
Parametry vzorce, design tabulky
-
4
Tvorba sestav
tažená tělesa, výztuhy, multisection
transformace, paterny, analýzy
20
Plošné modelování
tvorba modelu, organizace modelu
multisection, Blend, Sweep
import, opravy, vyhlazování
18
Výkresová dokumentace
tvorba 2D výkresu
čtení a orientace ve výkresu
7

Praktická výuka rekvalifikačního kurzu

Praktická výuka bude probíhat až po zvládnutí teoretické části výuky, které je k výkonu praktické výuky nezbytná. Teoretická i praktická výuka je uskutečňována pod dohledem lektora. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky.

Ověření získaných znalostí

Ověření získaných znalostí je formou závěrečné zkoušky. Zkouška je praktická, trvá 6 hodin a účastník kurzu v praktické zkoušce připravuje podle zadání lektora model 3D ve SW CATIA V5 a jeho úpravy a operace podle zadaného tématu.

Účast na kurzu musí být min. 80 %.

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky je v % a minimum pro splnění je 85%.

Osvědčení rekvalifikačního kurzu

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, je účastníkovi předáno Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost "Čtení a kreslení technické dokumentace"

Liberec
Praha
Brno
Plzeň
Mladá
Boleslav