Jeden standard, jedna CAD platforma

V tomto článku se zaměřujeme na ignorovanou nebo nepochopenou realitu mezi jednotlivými výrobci, a tou je nedostatek sdílení nativních CAD informací (produktových dat) napříč rozšířeným podnikem – problémy, příčiny, následky a řešení.

platforma pro práci s CAD
Diskrétní výrobci sestavují a vyrábějí produkty, kterých se dotýkáme – od školních lavic až po život zachraňující lékařské přístroje, kuchyňské spotřebiče, nářadí, vozidla, letadla, vojenské vybavení a mnoho dalšího, plus nástroje nezbytné pro výrobu těchto produktů. Diskrétní výrobci vyrábějí věci pro automobilový, spotřebitelský, komerční, lékařský a zemědělský průmysl a armádu, přičemž náklady na konečný produkt se pohybují od dolaru až po miliony dolarů. I když se cenovky značně liší, výrobci těchto položek mají mnoho společného, pokud jde o výrobu těchto produktů co nejefektivnějším, nejefektivnějším a nejziskovějším způsobem.

Problémy

Za prvé, mezi jednotlivými výrobci je až příliš běžné, že zaměstnanci nemají přístup ke znalostem produktů nezbytným pro jejich každodenní rozhodování. Nedostatek sdílení informací v rámci organizace a výsledný nedostatek znalostí o produktech (který by mohl být napraven za stejnou cenu, jakou společnost poskytla zaměstnancům šálek kávy), je hlavní příčinou mnoha neefektivností, frustrovaných zaměstnanců a mnoha nákladných chyb ve výrobě a dodání.

Tento jev se vyskytuje i dnes, i když sdílení informací prostřednictvím technologie přístupné CAD je snadno dostupné; většina výrobců se mu však vyhýbá kvůli vnímaným vysokým nákladům, licencování na uživatele, složitosti nebo nejistém přijetí uživatelem. Automotive dodavatelé jako příklad zažívají ještě větší složitost, protože vyrábějí pro mnoho výrobců OEM, protože každý používá jiné nativní formáty CAD. Zvažte, že formát jednoho dodavatele CAD je srovnatelný s jedinečným jazykem, takže automotive dodavatelé musí nyní získávat, vzdělávat se a specializovat se na komunikaci v každém jazyce.

Kromě toho dodavatelé, kteří provozují OEM programy Full Service nebo Build-to-Print, potřebují komunikovat různé formáty v rámci svých operací nebo potřebují nativní soubor přeložit do jiného formátu pro následné použití, například pro aplikace CAM nebo CAE, plus stereolitografické stroje, abychom jmenovali alespoň některé.

Je tedy stále běžné, že tyto společnosti poskytují zaměstnancům každodenní šálek kávy, a neinvestují do technologických řešení, která řeší naléhavou strategickou potřebu uvolnit produktové informace bezpečně napříč jejich rozšířeným podnikem, kdy zaměstnanci jsou v kanceláři, na cestách nebo doma.

Příčiny

Běžná situace: Výrobci formulují koncept produktu, poté specialisté, CAD designéři zachytí definici produktu v rámci výkonných CAD aplikací buď jako nativní CAD 3D model nebo 2D výkresový soubor. A zatímco tento scénář uspokojuje potřeby v rámci konstrukčních skupin – které v průměru tvoří 4 % celkového personálu – představte si, co zbývá pro zbývajících 96 % personálu výrobce?

Analytici se shodují, že jen v samotném konstrukčním oddělení by se práce 6 z 10 zaměstnanců zlepšila přístupem k nativnímu CAD, aby si mohli prohlížet a zkoumat výsledky vytvořené návrháři. Actify, výrobce SW CAD řešení, chápe, že z poskytnutí neomezeného přístupu k vizualizačním nástrojům celé firmě mohou těžit oddělení v jeho rozšířeném podniku – od inženýrů po prodej, odhadce a další oddělení včetně kvality, nákupu, plánování výroby, dílny a dalších.

Proč tedy více výrobců nevyužije neomezeného přístupu pro všechny zaměstnance plus stážisty, brigádníky a konferenční místnosti? Za prvé, nevědí, že je k dispozici. Vše, o čem vědí, jsou řešení, která se účtují za licenci nebo za uživatele – a jejich rozpočty jsou příliš malé na to, aby je mohli pořídit pracovníci v rozšířeném podniku. Za druhé, tato drahá řešení na licenci se nikdy nevyrovnají nedesignérům – zbývajícím 96 % celkové pracovní síly. Zaměstnanci nejsou ochotni tyto technologie převzít kvůli složitosti. Nakonec jsou všichni frustrovaní a rozhodnou se zachovat „status quo“.

Rozšířený podnik

Až příliš často zůstává strategická potřeba nerozpoznaná nebo nevyřešená, protože výrobci jsou tak zvyklí obejít se bez nich navzdory neustálému negativnímu dopadu. Výsledek: Zaměstnanci jsou nuceni činit neinformovaná rozhodnutí, jednoduše proto, že nemají přístup k datům produktu. Nebo ještě hůř, berou věci do svých rukou.

Vliv na práci a pracovníky. Sečteno, podtrženo.

 Uživatelé nebo manažeři technologií často hledají rychlé řešení, což vede k tomu, že se po jejich zavedení množí několik alternativních aplikací, které spolu nemohou komunikovat, což znemožňuje dosažení jednotné strategie. Společnosti často přidávají zaměstnance, aby zpracovávali a spravovali soubory CAD organizace, procesy přístupu k datům a proces překladu dat. Případně zaměstnanci jdou přímo k návrhářům, aby získali informace, které potřebují, čímž přeruší práci návrháře a degradují drahou CAD aplikaci, aby získali data nebo nechali převést soubory. Ve výsledku tato řešení vůbec problémy výrobce neřeší, naopak vznikají další.

Hlavní příčinou mnoha následných nákladů je nedostatek znalostí nebo ruční manipulace s daty, která jsou pak již ignorovány. Sečteno a podtrženo, náklady se jeví jako plýtvání zdroji, výrobní chyby, pozdní dodávky, stažení a ztráta klientů.

Pracovníci se každý den přistihují, že dělají více aktivit, aby kompenzovali původní problémy, ale nijakého pokroku nedosahují.

Actify řešení

SW společnosti Actify řeší problémy nákladů a složitosti přímo tím, že poskytují cenově dostupný, neomezený přístup všem zaměstnancům, neutrální vůči všem standardním CAD systémům a nabízí osvědčenou technologii, kterou si uživatelé snadno osvojují. Actify má jedinečnou pozici poskytovat toto řešení, které zákazníky osvobozuje od závislosti na CAD systémech, maximalizuje přijetí uživatelem a rozšiřuje 3D komunikaci.

Nezávislá CAD platforma

Osvobozuje od závislosti na CAD

  • Uvolňuje CAD informace a získané znalosti pro další zaměstnance
  • Eliminuje manuální úkoly a náhradní řešení (aktivita související s náhradním řešením není pokrok)
  • Zastavuje ruční extrakci dat CAD u konstruktéra, čímž eliminuje chyby, náklady a zpoždění
  • Proměňuje duševní vlastnictví „IP“ na informovaná rozhodnutí

Maximalizuje a zabezpečuje přijetí uživatelem

  • Poskytuje technologii navrženou pro masové přijetí uživatelem s různou úrovní dovedností
  • Umožňuje a podporuje rozšířenou podnikovou spolupráci se zákazníky a dodavateli
  • Uživatelé vedle čísla dílu mají i jeho vizualizaci
  • Přístup k produktovým datům eliminuje neinformovaná rozhodnutí

Rozšiřuje podnikovou komunikaci/spolupráci

  • Překládá jazyk CAD do jednotného uživatelsky přívětivého 3D jazyka
  • Poskytuje jedinou standardizovanou aplikaci
Actify pomáhá výrobcům vizualizovat a pracovat s informacemi o designu, konstrukci a výrobě. Díky partnerství se zákazníky a díky odhodlání pomáhat jim uspět je Actify od začátku schopna vytvořit účelový software, který bude sloužit potřebám produktových a programových týmů. Řešení firmy Actify jsou cenově dostupná a obsahují snadno použitelné nástroje, které zlepšují kvalitu a produktivitu v celém podniku.

Actify, jako lídr v oboru umožňuje přístup k informacím o produktech a programech každému, kdo je potřebuje. Dnes Actify využívá vše, k vybavení dodavatelů automobilového průmyslu a dalších strojírenských odvětví, podnikovými řešeními, aby čelili výzvám programově založené výroby. Actify eliminuje vysoké náklady a přináší jednotnou platformu nezávislou na CAD výrobci tím, že uvolňuje data způsoby, které zajišťují úspěšný přístup a přijetí v rámci rozšířeného podniku.

Jeden standard a jedna platforma

Je standardem, že každý počítač v organizaci má předinstalované standardní aplikace, jako je Microsoft, pro sdílení psaného slova, finančních dat nebo prezentací. Actify věří, že by to nemělo být jiné při práci s různými jazyky nativního CAD. To je důvod, proč dodavatelé pro automobilový průmysl spolupracují se společností Actify a používají SpinFire Enterprise – chtějí cenově dostupné řešení, nezávislé na CAD systému a s neomezeným přístupem pro všechny zaměstnance.