SpinFire Enterprise

Spinfire Enterprise je dokonalým řešením pro všechny organizace, které potřebují prohlížet, prohledávat, sdílet, anotovat a překládat soubory CAD. Jde o stejnou technologii SpinFire, které výrobci automobilů důvěřují již více než 15 let, a nyní je k dispozici ve formátu s plným přístupem ke všem funkcím a pro celou firmu.

SpinFire Enterprise - standardní CAD prohlížeč

Vizualizace CAD dat pro celou firmu

CAD prohlížeče jsou prostředkem, jak poskytnout nezávislým technickým pracovníkům nákladově efektivní přístup k různým formátům CAD souborů (na rozdíl od nákupu drahých licencí CAD).  Celý podnik tedy může mít prospěch z toho, že s CAD modely  mohou pracovat i jiné týmy než pouze konstruktéři. Actify je průkopníkem této SW kategories řadou produktů SpinFire. Struktura cen a licencí je nyní přepracovaná tak, aby každý mohl s CAD daty pracovat.

Hlavní přínosy

SpinFire od firmy Actify pomáhá transformovat způsob komunikace, chápání a získávání informací, tím že umožňuje prohledávat a pracovat s digitálními modely dílů a konstrukčních celků.

Spolupráce

 
Snadné sdílení modelů mezi interními a externími týmy s podporou multi-CAD. SpinFire Enterprise pokrývá všechny potřeby sdílení CAD a funguje v kanceláři, doma i na cestách.
spinfire spolupráce
spinfire komunikace

Komunikace

 

S intuitivním rozhraním dostupným ve více než 10 jazycích umožňuje SpinFire Enterprise komukoli zanechat zpětnou vazbu, požadavky na změny a poznámky k souborům CAD.

Jednoduchost

 

Když manažeři, marketéři a prodejci skutečně uvidí díly, které se vyrábí, všechno se změní. SpinFire Enterprise transformuje organizace a urychluje procesy náhledem na 3D pro každé číslo dílu.

spinfire pochopení

Výhody nasazení SpinFire Enterprise

CAD software je pro různé výrobce nutným předpokladem pro návrh a ověření jejich výrobků. Během několika let se CAD systémy staly v této oblasti velice silnými nástroji. Hi-End CAD systémy jsou nyní tak komplexní a nákladné pro širší nasazení ve firmě, že jsou používány pouze v konstrukčních odděleních. Ve firmě je však daleko více lidí, kteří by mohli benefitovat z přístupu k CAD datům, pokud by měli k dispozici jednoduchý a dostupný nástroj. A to je jeden z hlavních důvodů pro celofiremní CAD prohlížečSpinFire Enterprise od firmy Actify je takové řešení, které rozšiřuje využívání CAD dat jednoduchým a nenákladným způsobem komukoliv, kdo ve firmě potřebuje.

V dnešním vyspělém a automazizovaném výrobním prostředí je úspěch závislý na úzké spolupráci mezi odborníky z různých oddělení, od obchodu, konstrukci, nákupu, technologii až po servis a kvalitu. Spinfire Enterprise těmto týmům rozšiřuje jejich možnosti spolupráce se zákazníky, dodavateli, stejně tak interními spolupracovníky. Zvyšuje jejich produktivitu, zrychluje komunikaci a pomáhá předcházet chybám.

  • jedna společná platforma pro vizualizaci a spolupráci nad CAD daty pro celou firmu
  • Jednoduchá instalace a používání
  • Prohlížení, měření, analýza a tvorba poznámek 2D/3D návrhů vytvořených v jakémkoliv běžném CAD systému
  • Snadná spolupráce se zákazníky a dodavateli v jejich nativním CAD "jazyce"
  • Doplnění stávajících systémů přidáním nástrojů na vizualizace pro informování a objasnění CAD návrhů
  • Snížení nákladů omezením CAD systémů pouze pro klíčové uživatele
  • Identifikace problémů, které lze odhalit pouze vizualizací a analýzou CAD dat
Intuitivní ovládání
Intuitivní ovládání
Intuitivní ovládání
Jednoduchá instalace
Intuitivní ovládání
Dostupnost dat
Intuitivní ovládání
Úspora nákladů

Klíčové funkce

Formátově neutrální

SpinFire podporuje všechny hlavní 2D a 3D CAD formáty.

Měření a anotace CAD dat

Můžete vkládat kóty pomocí různých měřících nástrojů nebo poznámky. Vše pak můžete exportovat do obrázku, PDF, 3D PDF, HSF nebo ACT3D formátu.

Dynamické řezy 3D modelu

Tímto nástrojem zobrazíte řez dílu nebo sestavy. To usnadní lepší orientaci ve struktuře dílů a schovaných komponentách sestavy.

Intuitivní rozhraní

Spinfire je oblíbený nástroj pro své intuitivní ovládání

Grafická vizualizace vlastností dílů

Nástroj pro vizualizaci dílů sestavy, meta dat a fyzikálních vlastností v různých typech grafů a vizualizací.

3D porovnávání modelů

Tato funkcionalita porovná 2 geometricky podobné díly a zobrazí shodnou a rozdílou geometrii s použitím různých barev.

Analýza tloušťky stěn

Nástroj pro zjištění průběhu tloušťky stěn materiálu s vizualizací pomocí barevné mapy.

Převod CAD dat

Možnost exportovat data do jiných CAD formátů, například JT, STEP a další

Draftová Analýza

Nástroj , který umožňuje jednoduše analyzovat úkosy dílu.

Cena SpinFire Enterprise

Actify zjednodušuje administraci usnadňuje pořízení syytému cenoum která je určená podle velikosti firmy a ne podle počtu uživatelů. Toto řešení snižuje administraci v porovnání s tradičními licenčními modely a zároveň podporuje použití kýmkoli ve vaší společnosti, kdo může mít prospěch z prohlížení a interakce s modely dílů a kostrukčních celků.

Zavedení společné technologie napříč celou firmou je efektivní a konzistentní.

Vybavte celou firmu se Spinfire Enterprise

Snadný přístup k aktuálním 2D/3D datům umožňuje ne-CAD uživatelům soustředit své úsilí na své hlavní činnosti, místo aby trávili čas hledáním, dotazováním, používáním alternativních nestandardních způsobů jak zjistit správou informaci z CAD dat. Díky standardizovaným datům CAD mohou inženýři také snadno sdílet návrhy s dodavateli, což vede k rychlejší a efektivnější výrobě.
Ján Šovčík
Sales Representative & CAD Instructor

sovcik@beko-engineering.cz
+420 702 239 818
podpis_SR_mini.png

BEKO Engineering & Actify

BEKO Engineering patří mezi lídry v oblasti vývoje, konstrukce a engineeringu pro všechna odvětví průmyslu a pro své služby využívá řadu CAD systémů a řešení. V takovém dynamickém a heterogením prostředí je schopnost pracovat s jakýmikoliv CAD daty klíčová. BEKO Engineering je předním partnerem firmy Actify pro prodej a podporu jejich produktů.