SpinFire - Podporované CAD formáty

Spinfire Enterprise Vám a Vašemu týmu poskytne veškeré nástroje, které potřebujete k vizualizaci a analýze sestav, dílů a výkresů všech běžných formátů 2D a 3D CAD dat.
Aktualizace: 6.11.2023

IMPORT

Prohlížení, odměřování, poznámkování a plná analýza 2D a 3D CAD dat

Name Versions File Types Format Attributes SpinFire Basic SpinFire Classic SpinFire Premium
Tessellation B-Rep PMI
3ds Max All versions 3DS
3D Manuf. Format 1,2,3 3MF
ACIS Up to 2023 SAT, SAB
AutoCAD 2.5 to 2022 DWG, DXF, DWF, DWFX
CATIA V4 Up to 4.2.4 (2D), 4.2.5 (3D) DLV, SESSION, EXP, MODEL
CATIA V5 R10 to V5-6R2023 (R33) (2D), Up to V5-6R2023 (R33) (3D) CATPART, CATDRAWING, CGR, CATPRODUCT, CATSHAPE
CATIA V6 Up to R2021x (3D), R2023x (2D) 3DXML
CGM (not included) All versions CGM (not included)
COLLADA All versions DAE
FBX Up to ASCII 7500, all binary FBX
gITF Up to 2.0 GLTF, GLB
HPGL All versions GL2, HPGL, HPG, HGL, PLT, HG2, HP2
I-DEAS Up to NX5 ASM, UNV, ARC, MF1, PRT, PKG
IFC IFC2x editions 2-4 IFC, IFCZIP
IGES Up to 5.3 (2D), 5.1-5.3 (3D) IGES, IGS
Inventor Up to 2024 (3D) IAM, IPT
JT Up to 10.9 JT
NX NX to NX 2306 Series (2D), V11.0 to NX 2306 Series (3D) PRT
Parasolid Up to 35.1 XMT_TXT, XMT, X_T, X_B
PDF All versions (2D and 3D) PDF
PRC All versions (3D) PRC
ProE / Creo 2000i to Creo 9.0 (2D), Pro/Engineer 19.0 to Creo 10.0 (3D) ASM, NEU, PRT, XAS, XPR, DRW
Revit 2015 to 2023 (3D) RVT, RFA
Rhino 3D 4-7 3DM
SolidEdge ST1 to 2023 (2D), V19 - 20, ST - ST10, 2023 (3D) PAR, PWD, PSM, ASM
SolidWorks 2004 to 2023 (2D), 97 to 2023 (3D) SLDPRT, SLDASM, SLDDRW
STEP AP 203, 214, 242 STP, STEP, STPZ, STP.Z
STEP-XML All versions STPX, STPXZ
Stereo Lithogr. (STL) All versions STL
TIFF All versions TIF, TIFF
Universal 3D ECMA363, 1st, 2nd,3rd editions U3D
VDA-FS Up to 2.0 VDA
VRML Up to 2.0 VRML, WRL
Wavefront All versions OBJ

CAD2CAD

Převod a export 3D CAD dat ke sdílení a dalšímu využití
Name Versions File Types Format Attributes SpinFire Basic SpinFire Classic SpinFire Premium
Tessellation B-Rep PMI
3DPDF ECMA363, 1st edition PDF
3MF 1.2.1 3MF
ACIS 5.0 SAT, SAB
AutoCAD DWF, DWG
FBX
gITF Up to 2.0 GLTF, GLB
HSF 20.70 HSF
IGES 5.1 IGS, IGES
JT 8.1, 9.5, 10.0 JT
Parasolid 12.1.0.12102 X_T
PRC Latest PRC
STEP AP203, 214, 242 STP, STEP, STPZ, STP.Z
STL Any STL
Universal ECMA363 v1, v3 U3D
VRML V2.0 utf8 VRML
Wavefront All versions OBJ