Novinky a aktualizace SpinFire Enterprise

Přehled novinek a vývojových změn Spinfire Enterprise

24.10.2023 - Verze 11.10.4

SpinFire 11.10.4 aktualizuje importéry, přináší drobná vylepšení a opravuje některé klíčové problémy zákazníků.
Vylepšení:
 • Nový vizualizační motiv "Visualize", který napodobuje barvy aplikace Actify Centro a APM
 • Přidání volby "PMI as tessalated" při exportu do formátu souboru STEP
 • Při práci se soubory ACT3D z instance Centro lze sdílet odkaz v Teams ze seznamu Poslední dokumenty
Opravy chyb:
 • Při otevření konkrétního souboru NX se objevovali další křivky
 • při exportu do 3DPDF se ztrácely barvy
 • Analýza tloušťky stěny se nezobrazovala v pohledu po spuštění
 • Upozornění, když položky nebudou zahrnuty do analýzy kvůli viditelnosti
 • Nesprávné provedení příkazu importovat model přes příkazovou řádku
 • Při otevírání souboru staženého z Centro po odhlášení se vyskytovala chyba
 • Ve skriptování funkce GetCoordinateSystem() nevracela souřadný systém vztahující se k vybrané základní souřadné soustavě
Aktualizace importérů:
 • NX -NX to NX 2306 Series (2D),
  V11.0 to NX 2306 Sreies (3D)
 • JT - Up to 10.9

20.7.2023 - Verze 11.10.3

SpinFire 11.10.3 aktualizuje importéry a opravuje některé klíčové problémy zákazníků.
Opravy chyb:
 • Interakce myši je po interakci s modelem ignorována
 • Počet komentářů neodpovídá vypočtenému počtu po přidání nebo odstranění komentáře
 • Nesprávné provedení příkazu importu modelu prostřednictvím příkazového řádku
 • Nelze použít telemetrii jako u celopodnikové licence
 • Sobrou Actify nelze otevřít
Aktualizace importérů:
 • ACIS - Up to 2023
 • Autodesk Inventor - Up to 2024 (3D)
 • Autodesk Navisworks - 2021 to 2024
 • CATIA V5 - R10 to V5-6R2023 (R33) (2D), Up to V5-6R2023 (R33) (3D)
 • Pro/Engineer & Creo Parametric - 2000i to Creo 9.0 (2D), Pro/Engineer 19.0 to Creo 10.0 (3D)
 • Siemens PLM Software’s NX - NX to NX 2212 Series (2D), V11.0 to NX 2212 Series (3D)

1.7.2023 - Verze 11.10.2

SpinFire 11.10.2 opravuje několik problémů s funkcí telemetrie.
Opravy:
 • Při prvním spuštění by měla být povolena telemetrie
 • Opraven text za zřeknutí se zodpovědnosti při použití telemetrie
 • Obnovení do továrního nastavení ovlivní i nastavení pro telemetrii

26.4.2023 - Verze 11.10.1

SpinFire 11.10.1 přináší klíčová vylepšení funkce pro porovnání modelů, zlepšuje konektivitu k systému Centro, aktualizuje importéry a opravuje chyby.
Hlavní novinky:
 • Změna měřítka pohledu u 2D výkresů - Nyní je se změna měřítka zohledněna i pro měření
 • Výběr pomocí 2D okna - nyní můžete ve 2D výkresech použít stejně jako u 3D modelů výběr pomocí 2D okna: Shift + RMB + drag
 • Pokud CAD soubor obsahuje 2D i 3D model, můžete vše naráz převést do AutoCAD formátu
 • Porovnávání 3D modelu nyní pomocí všech 3 možností: BRep, Tessellation, Visual
 • Nové možnosti pro skriptování
 • Pro snažší orientaci jsou odkazy na hlavním panelu vylepšené
 • Otevření souboru ze systému CENTRO pomocí odkazu
 • Sdílení souboru ze systému CENTRO přes MS Teams
 • Možnost spolupráce na vylepšování SW pomocí telemetrie
Drobné změny:
 • Při importu s možností importu konstrukčních a referenčních prvků jsou souřadnicové systémy neviditelné
 • V dialogu Materiály je přidané tlačítko ODEBRAT
 • Řazení položek v rozbalovacím seznamu Množství v dialogovém okně Tabulka vlastností součásti.
 • Aktualizování pohledu při importu podsestavy
 • Prevence před práznými názvy položek sestav
 • Aktualizováno skriptování, abyste mohli exportovat souřadnicový systém založený na konkrétním souřadnicovém systému
 • Změny tlačítek CANCEL na CLOSE, tam kde je to vhodné
 • Přidáno tlačítko CANCEL při importu modelu
 • Zobrazení všech formátů v nabídce převodu pro soubory, které obsahují 2D a 3D modely
 • Přidaná volba pro vypnutí Zoom Fit při double kliku
Aktualizace importérů:
 • Autodesk Revit - 2015 to 2023 (3D)
 • Catia V6 - 2023 (2D)
 • NX - NX to NX 2212 Series (2D)
  V11.0 to NX 2212 Series (3D)
 • Parasolid - Up to 35.1
 • Solid Edge - ST1 to 2023 (2D), V19 -20, ST - ST10, 2023 (3D)
 • SolidWorks - 2004 to 2023 (2D), From 97 up to 2023 (3D)
Opravy známých chyb

16.1.2023 - Verze 11.10.0

SpinFire 11.10.0 přidává řadu nových funkcí, vylepšení a odstraněných problémů. Zahrnuty jsou funkce pro přesnější řízení měření 2D výkresů, 3D modelů, robustnější funkce pro připojení Actify Centro a mnoho dalšího.
Hlavní novinky:
 • Kalibrace výkresů - Pokud je vypnuté 2D měření ve 2D výkresech z důvodu neúplných dat nebo použitým nesprávným jednotkám, , tak lze provést rychlé měření a označit délku tohoto měřenía výkres tak pro další měření zkalibrovat.
 • Barva pozadí načtená z 2D souborů - při načtení 2D CAD dat se při načtení do SpinFire použije barva pozadí vložená do souboru
 • Použité stejné jednotky modelu do exportu profilu řezu do aplikace AutoCAD
 • Vylepšené ořezávání hranic pro některé 2D formáty
 • Veškeré 3D poznámky mohou být umístěny do zadaných souřadnic
 • Uživatelské pohledy s analýzou úhlu úkosu a křivosti nyní obsahují také panel s legendou
 • Nové režimy pro výkonnost zobrazování - default, Low a High
 • Vylepšené skripty - návrat roviny řezu do původní polohy a natočení, export bodů s názvy a souřadnicemi do CSV
 • Vylepšení napojení na Centro - poskytuje další funkce, jako je stahování do vybrané složky a poskytování informací o zdrojích zadaného souboru
Drobné změny:
 • rozměry dynamických řezů, animace při změně uživatelských pohledů, vylepšená rotace pomocí uchopovacích prvků, vyplepšený dialog pro vyhledávání v sestavě, vylepšené grafy vlastností dílů, při exportu part listu možnost vybrat požadované informace, vylepšení uživatelských pohledů, a další
Ostatní:
 • Nový banner zobrazován pomocí MS-Edge
 • Zobrazení varování při návratu s modifikovaného neuloženého pohledu
 • Přidané kontextuelní menu "obnovit" pro body a čáry
Aktualizace importérů:
 • přidán Autodesk Navisworks - 2012 až 2022
 • Pro/Engineer & Creo Parametric -2000i to Creo 9.0 (2D), Pro/Engineer 19.0 to Creo 9.0 (3D)
 • NX - NX to NX 2027 Series (2D) a V11.0 to NX 2206 Series (3D)
Opravy známých chyb

1.7.2022 - Verze 11.9.2

SpinFire 11.9.2 aktualizuje importéry a opravuje několik problémů.
Aktualizace importérů:
 • Autodesk AutoCAD - 2.5 to 2022 (2D and 3D)
 • Autodesk Revit - 2015 to 2022 (3D)
 • CATIA V5 - R10 to V5-6R2022 (R32) (2D), Up to V5-6R2022 (R32) (3D)
 • JT - Up to 10.6
Opravy známých chyb:
 • žádné

29.4.2022 - Verze 11.9.1

SpinFire 11.9.1 aktualizuje importéry a opravuje několik problémů
Aktualizace importérů:
 • CATIA V5 - R10 to V5-6R2022 (R32) (2D), Up to V5-6R2021 (R31) (3D)
 • Parasolid - Up to 34
 • SAT (ACIS) - Up to 2021.1
 • Siemens PLM Software's NX - Up to NX 2015 Series (2D), V11.0 to NX 2007 Series (3D)
 • Solid Edge - ST1 to 2022 (2D), V19 - 20, ST - ST10, 2022 (3D)
 • SolidWorks - 2004 to 2022 (2D), From 97 up to 2022 (3D)
Opravy známých chyb:
 • SpinFire se při exportu nastavení zasekne
 • Křivky se zobrazují nesprávnou barvou
 • Přepnutí fokusu ve SpinFire vyžaduje dvě kliknutí

21.1.2022 - Verze 11.9.0

SpinFire 11.9.0 přidává řadu skvělých funkcí, jako je porovnání výkresů, 2D transformace, pokročilý výběr a skriptování. Kromě toho došlo k aktualizacím importérů, řadě vylepšení a oprav chyb.
Nové funkce:
 • Porovnání 2D výkresů - porovná dva 2D modely (výkresy). Ukazuje rozdíly mezi dvěma 2D modely, výkresy nebo obrázky.
 • 2D trasformace
 • Pokročilý výběr - Umožní vybrat skupinu položek, kde všechny mají určitou barvu, jsou vyrobeny ze stejného materiálu nebo mají stejný název.
 • Skriptování - umožňuje psát Python skripty pro automatizaci úloh a opakované zachycování informací
 • Zobrazení atributů CENTRO - při spárování s instancí Centro, se atributy nalezené v Centro zobrazí na kartě Centro v dialogovém okně vlastností pro daný díl.
 • Export do glTF - export a převod 3D nativních CAD souborů do formátu GL Transmission Format (glTF)
 • 3MF importér - podpora pro 3D Manufacturing formát pro verze 1, 2 a 3.
Aktualizace importérů:
 • 3D Manufacturing Format (3MF) - 1,2,3
 • CATIA V5 - R10 až V5-6R2021 (R31) (2D), až do V5-6R2021 (R31) (3D)
 • Inventor - Up to 2022 (3D)
 • JT10.5
 • Parasolid - Up to 33.1
 • Pro/Engineer & Creo Parametric - 2000i to Creo 8.0 (2D), Pro/Engineer 19.0 to Creo 8.0 (3D)
 • Rhino - 4-7
 • Siemens PLM Software's NX - NX to NX 1988 Series (2D), V11.0 to NX 1980 Series (3D)
Drobná vylepšení:
 • Resetovat stav položky sestavy na výchozí - resetovat barvu, úroveň průhlednosti, režim vykreslování nebo transformaci daného dílu nebo sestavy zpět do původního stavu
 • Uložení karty výsledků analýzy tloušťky materiálu
 • Volba Gradient v okně na úpravu barvy pozadí
 • Převod až 10 CAD souborů najednou
 • Optimalizovaná pozice pole Save File Path v dialogových oknech
 • Inverze viditelnosti - Funkce Invertovat viditelnost skryje viditelné vybrané části a zobrazí skryté vybrané části.
Opravy známých chyb