Engineering Software

Image

Implementace OEM prostředí a systémů pro kontrolu kvality CAD dat

 
V rámci služeb PLM nabízíme implementaci a nastavení CAD OEM prostředí jako například VW GRC a dalších včetně dodání systémů pro kontrolu kvality CAD dat a dodatkových maker. Mezi nejpoužívanější nástroje patří SW Q-Checker a VALIDAT. Jsou nezbytným nástrojem pro dodavatele, kteří potřebují zpracovávat a vyměňovat kompatibilní CAD data s OEM výrobcem. Zajišťují kontrolu datové struktury CAD modelů a jejich standardizaci.
Image
Grafické znázornění výsledků kontroly a výstupní protokol
Image
Rychlá a přesná lokalizace nevyhovujících CAD elementů
Image
Podporuje interní standardy a standardy OEM
Image
Šetří čas trávený opravou chybně strukturovaných dat

VALIDAT

 
Program je určen ke kontrole kvality CAD dat vytvářených v systému CATIA V5. Kontrolní kritéria byla sestavena na základě standardů mezinárodní organizace SASIG PDQ (geometrická kritéria) a norem VW 01059-6 (organizační kritéria). VALIDAT je plně integrován v CAD systému CATIA V5 jako CAA aplikace.
Výrobce a více informací na T-Systems.
Možnost zahrnutí do paketu aplikací ENGINEERING PACKAGE, obsahující další nástroje jako NTOOL, NETLINE, OUTGEN, N3O...

Q-CHECKER

 
Systém pro kontrolu kvality dat CAD systémů CATIA V4, V5 a V6 s možností integrace do PLM.  Identifikujte kritická místa a opravte je včas pomocí softwaru Q-Checker. Zamezíte tak neefektivním postupům, zvýšíte produktivitu práce i znalosti svých CAD konstruktérů a zísláte kvalitní data pro práci. Výrobce a více informací na TECHNIA.
Image

CATIA Makra

 
Vytvoření makra má velký přínos při často se opakujících činnostech. Zákonitě to nemusí být jen tzv. „manuální“ činnosti, při kterých je obvykle tvorba makra jednodušší. Velký přínos má i vytvoření složitějšího makra, které musí používat různé hypotézy, větší množství funkcí a vyžadovat interakci s uživatelem. Více informací zde.
Image
Kontaktujte nás!
Vyžádejte si více informací nebo si sjednejte schůzku s ukázkou, konzultací nebo si u nás řešení přímo vyzkoušejte.