Engineering Software

Speciální nástroje, služby a aplikace, které se zaměřují na řešení specifických požadavků zákazníků nebo OEM dodavatelů.
Image

Implementace OEM prostředí a systémů pro kontrolu kvality CAD dat

 
V rámci služeb BEKO PLM nabízíme implementaci a nastavení CAD OEM prostředí jako například VW GRC a dalších včetně dodání systému pro kontrolu kvality CAD dat a dodatkových maker. Mezi nejpoužívanější nástroje patří SW Q-Checker a VALIDAT. Jsou nezbytným nástrojem pro dodavatele, kteří potřebují zpracovávat a vyměňovat kompatibilní CAD data s OEM výrobcem. Zajišťují kontrolu datové struktury CAD modelů a jejich standardizaci.
Image
Image

Q-Checker

 
Systém pro kontrolu kvality dat CAD systémů CATIA V4, V5 a V6 s možností integrace do PLM. Výrobce a více informací na TECHNIA.
šetří  čas trávený opravou chybně strukturovaných dat
šetří  čas trávený opravou chybně strukturovaných dat
podporuje interní standardy a standardy OEM

VALIDAT

 
Program je určen ke kontrole kvality CAD dat vytvářených v systému CATIA V5. Kontrolní kritéria byla sestavena na základě standardů mezinárodní organizace SASIG PDQ (geometrická kritéria) a norem VW 01059-6 (organizační kritéria). VALIDAT je plněintegrován v CAD systému CATIA V5 jako CAA aplikace. Výrobce a více informací na T-Systems
Grafické znázornění výsledků kontroly a výstupní protokol
rychlá a přesná lokalizace nevyhovujících CAD elementů a podpora jejich následné úpravy
možnost zahrnutí do paketu aplikací ENGINEERING PACKAGE, obsahující další nástroje jako NTOOL, NETLINE, OUTGEN, N3O
Image
Image

Actify SpinFire Ultimate

 
Actify SpinFire Ultimate jako samostatná a nezávislá aplikace je revoluční CAD prohlížeč s multi-CAD podporou pro prohlížení 3D a 2D dat, jejich odměřování, tvorbu anotací a analýzy. Spinfire umožˇbuje konvertovat CAD data do lehkého neutrálního formátu pro sdílení s dalšími uživateli. Více informací u výrobce ACTIFY.

CATIA Makra

 
Vytvoření makra má velký přínos při často se opakujících činnostech. Zákonitě to nemusí být jen tzv. „manuální“ činnosti, při kterých je obvykle tvorba makra jednodušší. Velký přínos má i vytvoření složitějšího makra, které musí používat různé hypotézy, větší množství funkcí a vyžadovat interakci s uživatelem. Více informací zde.
Image
Kontaktujte nás!
Vyžádejte si více informací nebo si sjednejte schůzku s ukázkou, konzultací nebo si u nás řešení přímo vyzkoušejte.
© 2020 BEKO Engineering spol. s r.o. . All Rights Reserved.