Možnosti zpracování CAD dat

Správa automatizovaných procesů pro zpracování CAD dat prostřednictvím systému CAD Publisher se provádí z Pipeline Manageru. Pipeline Manager umožňuje vytvářet, upravovat, vyhledávat, spravovat a spouštět automatizované procesy. Proces musí obsahovat alespoň jeden spouštěč a jednu akci. Proces je zpracováván postupně od jedné akce k další, dokud není dokončen.

Spouštěče

Directory Watcher

Sleduje zadanou složku (a v případě potřeby podsložku) pro nové nebo změněné soubory včetně prohledávání vložených ZIP souborů. Soubory lze filtrovat podle nastavených pravidel.

Polling Directory Watcher

Sleduje zadanou síťovou složku (a v případě potřeby podsložku) pro nové nebo změněné soubory včetně prohledávání vložených ZIP souborů. Soubory lze filtrovat podle nastavených pravidel.

Schedule Timer

Naplánuje, aby spustil proces v pravidelném čase počínaje daným datem/časem.

Timed Trigger

Naplánuje, aby spustil proces po zadaném čase a opakovaně po specifikované době.

Akce

CAD2CAD Conversion

Přeloží vstupní CAD soubory do jednoho nebo více CAD souborů (3D PDF, HSF, PRC, JT, ACIS, IGES, Parasolid, STEP (AP 203, AP 214, AP 242), STL, U3D a VRML) s různými možnostmi nastavení a výstup umístí podle definovaných pravidel.

CAD to PNG image

Pro vstupní CAD soubory vygeneruje náhled ve formátu PNG včetně ovládání barvy pozadí, úhlu kamery, rozlišení obrazu, režimu osvětlení a vykreslování a výstup umístí podle definovaných pravidel.

CAD to SpinFire

Přeloží vstupní CAD soubory do jednoho nebo více soborů formátu SpinFire pro čtení v bezplatném prohlížeči s různými možnostmi nastavení a výstup umístí podle definovaných pravidel.

Copy File

Zkopíruje soubor z jednoho umístění do druhého.

Move File

Přesune soubor z jednoho umístění do druhého.

Unzip File

Extrahuje soubory ze zadaného souboru zip.

Extract PMI

Pokud nativní soubor CAD obsahuje informace PMI/GD&T, tato akce je extrahuje ve formátu csv.

Run Process

Aktivuje externí spustitelný program dle zadané cesty, parametry a timeoutem

Send an email

Odešle upozornění e-mailem konkrétnímu uživateli nebo uživatelům.