SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Společnost SKLOPAN LIBEREC, a. s. už od svého vzniku se zabývá vývojem a výrobou strojů a zařízení pro sklářský průmysl a to hlavně v oblasti zpracování plochého skla. V současné době se primárně zaměřuje na 2 hlavní segmenty: Automobilový a sklářský průmysl.
Image
Jméno klienta:
SKLOPAN LIBEREC, a.s.

Typ služby:
PLM

Odvětví:
Automotive

Služby: 
- analýza potřeb, konzultace a poradenství
- implementace a parametrizace řešení
- testování s workshopy
- podpora při přechodu na rutinní provoz

 

Důvod pořízení:
On-line propojení dislokovaných CAD pracovišť, podpora spolupráce v týmu a komunikace se zákazníkem.

Řešení:
Jednotné a bezpečné datové úložiště pro vzdálené týmy, autorizovaný přístup všem pracovníkům vývojového týmu k 3D modelům, zachycení inovačního procesu.

SW prostředí:
3DEXPERIENCE on CLOUD s integrací Catia V5 klienty
 
Délka projektu:     
12 týdnů

© 2021 BEKO Engineering spol. s r.o. . All Rights Reserved.