CATIA makra

Zjednodušte si práci v CATIA pomocí maker. Makro je algoritmus, který po spuštění vyvolá soubor příkazů. Může být součástí systému CATIA, nebo jako externí aplikace.

Vytvoření makra má velký přínos při často se opakujících činnostech. Zákonitě to nemusí být jen tzv. „manuální“ činnosti, při kterých je obvykle tvorba makra jednodušší. Velký přínos má i vytvoření složitějšího makra, které musí používat různé hypotézy, větší množství funkcí a vyžadovat interakci s uživatelem.
Image

Vývoj CATIA maker na zakázku


V rámci služeb BEKO PLM nabízíme vývoj CATIA maker na zakázku. Pro zadání je podstatné stanovení požadovaného výsledku, efekt dosáhnutý makrem a s tím spojené okrajové podmínky. Okrajové podmínky jsou určité vstupy, které se dále zpracovávají až k finálnímu výsledku. Správné určení vstupů se nesmí podcenit. Jsou jedním z nejdůležitějších faktorů samotného vývoje makra. Upřesnění jednoho nebo více vstupů může mít za následek poloviční čas vývoje. Platí to však i naopak. Pokud jsou vstupy podceněné, může dojít k prodloužení času v celém projektu.

Běžně zadavatel nemusí mít jasnou představu o celé specifikaci zadání. Důvodem je, že nemusí být zřejmé, jakou cestou lze požadovaný výsledek dosáhnout a zda všechny požadavky podporuje programovací rozhraní API. Pokud není požadovaná funkcionalita podporovaná, neznamená to, že se nedá vyřešit jiným způsobem a k výsledku se dopracovat jinou cestou. Proto je součástí služby konzultace zadání, proveditelnosti, požadavků na funkcionalitu, vstupy a výstupy makra a uživatelské rozhraní.

Přínosy maker

 
odstranění opakujících se úloh
standardnizace CAD postupů
zrychlení činnosti, kde je nutné využívat hypotézy a větší soubor funkcí
spolupráce a přenos parametrů mezi MS office aplikacemi a CATIÍ
podpora API funkcí u většiny CATIA modulů (Part Design, Assembly Design, Drafting, GSD, ...)
Image

Příklady realizovaných maker

- Boleanskym operacím přiřadí název
  body, ve kterém jsou použité

- Ověření struktury

- Třídění produktů

- Hromadné kopírování publikací

- Parametry produktu

- Třídění produktů v sestavě podle
  předem daného klíče

- Hromadné vyplnění parametrů

- Použití parametrů produktu do
  2D titulního bloku

- Tvorba 3D textu jako solid

- Hromadné vytvoření os nýtů

- Přejmenování Boolean operací

- Ulož dokumenty při Terminate

- Hromadné zrcadlení

- Synchronizace instancí

- Vypiš titulní blok

- Konečná úprava nebo kontrola
  partů podle požadavků
  (název, zakazaná geometrie apod.)

- Synchronizace instancí s part jménem

- Vytvoření os nýtů

- Kopírování publikací

- Text jako solid

- Zkratky k rychlému přístupu k makrům

- Možnost uložit data při hlášce:
  "Click OK to terminate"

- Toolbar

- Zrcadlit prvek po prvku

Kontaktujte nás!
Vyžádejte si více informací nebo si sjednejte schůzku s ukázkou, konzultací nebo si u nás řešení přímo vyzkoušejte.
© 2020 BEKO Engineering spol. s r.o. . All Rights Reserved.