CATIA makra

Zjednodušte si práci v CATIA pomocí maker. Makro je algoritmus, který po spuštění vyvolá soubor příkazů. Může být součástí systému CATIA, nebo jako externí aplikace.

Vytvoření makra má velký přínos při často se opakujících činnostech. Zákonitě to nemusí být jen tzv. „manuální“ činnosti, při kterých je obvykle tvorba makra jednodušší. Velký přínos má i vytvoření složitějšího makra, které musí používat různé hypotézy, větší množství funkcí a vyžadovat interakci s uživatelem.
Image
Image

Vývoj CATIA maker na zakázku

V rámci služeb BEKO PLM nabízíme vývoj CATIA maker na zakázku. Pro zadání je podstatné stanovení požadovaného výsledku, efekt dosáhnutý makrem a s tím spojené okrajové podmínky. Správné určení vstupů se nesmí podcenit. Jsou jedním z nejdůležitějších faktorů samotného vývoje makra. Upřesnění jednoho nebo více vstupů může mít za následek poloviční čas vývoje. Platí to však i naopak. Pokud jsou vstupy podceněné, může dojít k prodloužení času v celém projektu.
Běžně zadavatel nemusí mít jasnou představu o celé specifikaci zadání. Důvodem je, že nemusí být zřejmé, jakou cestou lze požadovaný výsledek dosáhnout a zda všechny požadavky podporuje programovací rozhraní API. Pokud není požadovaná funkcionalita podporovaná, neznamená to, že se nedá vyřešit jiným způsobem a k výsledku se dopracovat jinou cestou. Proto je součástí služby konzultace zadání a proveditelnosti, požadavků na funkcionalitu, vstupů a výstupů makra a uživatelského rozhraní.
odstranění opakujících se úloh
standardnizace CAD postupů
spolupráce a přenos parametrů mezi MS office aplikacemi a CATIÍ
zrychlení činnosti, kde je nutné využívat hypotézy a větší soubor funkcí
podpora API funkcí u většiny CATIA modulů (Part Design, Assembly Design, Drafting, GSD, ...)
Kontaktujte nás!
Vyžádejte si více informací nebo si sjednejte schůzku s ukázkou, konzultací nebo si u nás řešení přímo vyzkoušejte.
© 2021 BEKO Engineering spol. s r.o. . All Rights Reserved.