Validace návrhu

Proces validace má za cíl ověřit správnost údajů pro výrobu. Naši konstruktéři zanalyzují a vyhodnotí virtuální model produktu pomocí speciálních simulačních softwarových nástrojů. Z konstrukční dokumentace nebo na základě údajů zjištěných na místě připravíme také 3D model.
 
Image

Pevnostní analýza - FEM

 
Image

Oblast pevnostní analýzy, je jednou z nejdůležitějších oblastí při zajištění bezpečnosti výrobku. Správně vytvořenou pevnostní analýzou vznikají spolehlivé a odolné stroje i zařízení.

 • Pevnostní výpočty metodou konečných prvků
 • Vytváření modelů jednotlivých částí a sestav pro analýzu metodou konečných prvků (preprocessing s využitím systémů ANSA, FEMAP, PATRAN, ANSYS a HyperWorks/HyperMesh)
 • Lineární a nelineární analýzy metodou konečných prvků s využitím systémů MSC/NASTRAN, ANSYS a MARC
 • Řešení optimalizačních úloh v systému HyperWorks/Optistruct
 • Analýzy prutových konstrukcí a mechanizmů
 • Stanovení únavové pevnosti a životnosti
 • Hmotnostní optimalizace a analýzy
Dynamická analýza slouží převážně ke zkoumání dynamických jevů a jejich vlilu na technické prarametry konstrukce. V BEKO Engineering používáme, k tomu abychom dosáhli co nejpřesnějšího výsledků, ty nejmodernější metody a prostředky.
 • Modální analýzy (analýzy vlastní frekvence) konstrukcí, včetně jejich optimalizace
 • Akustické a vibrační analýzy pro eliminaci hluku a vibrací
 • Nelineární dynamické simulace reálných konstrukcí (geometrické a materiálové nelinearity, kontaktní úlohy, kombinace s tepelnými úlohami) - MARC
 • Simulace systémů s mnoha články s jejich kinematikou a dynamickou závislostí - ADAMS
 • Modelování dynamických a mechatronických systémů a speciálních dynamických problémů v systému MATLAB
 • Analýza šíření vibrací v konstrukci
 • Simulace nárazových zkoušek (crash testy)
 • Vyhodnocení únavové pevnosti částí

Dynamická analýza

 
Image

Moldflow

 
Image

Analýza Moldflow se provádí díky speciálnímu simulačnímu softwaru. Moldflow poskytuje nástroje, které pomáhají výrobcům předvídat, vyhodnotit a optimalizovat technologický design plastových dílů a vstřikovacích forem.

 • Simulace toku plastu - Optimalizujte návrh produktu a minimalizujte možné problémy během výroby pomocí simulace toku tekutého plastu formou
 • Simulace systému přítoku - Modelujte a optimalizujte licí kanály a konfiguraci vtoku.
 • Simulace chlazení formy - Zlepšete efektivitu návrhu systému chlazení forem.
 • Simulace průtoku reaktoplastu - Simulujte vstřik reaktoplastu, simulujte lisování reaktoplastu, RIM/SRIM, lisování pryskyřice a lisování kaučukové směsi.
 • Simulace smrštění a deformace - Simulujte smrštění a deformace v částech a formách.
 • Specializované lisovací postupy - Simulujte lisovací procesy s plasty.
 • Síťovací technologie (meshing) - Pracujte s tenkostěnnými, tlustostěnnými a objemovými prvky.
 • Údaje o materiálu - Zlepšete přesnost simulace díky přesným údajům o materiálu.