Prototyp

Prototyping je nově se vyvíjejích oblast, která díky moderním technologiím umožňuje rychlou výrobu dílů, které jsou plně funkční a svými mechanickými vlastnostmi se blíží finálnímu výrobku, který mohou dokonce nahradit. 
Image

3D optické skenování

 
Image

3D optické skenování je v podstatě převedení fyzického objektu do počítačových dat za použití 3D skeneru. V porovnání s dotykovými měřícími systémy optický skener snímá najednou celou plochu. Po nasnímání objektu vytvoří počítačový model a umožní tak jeho následný export do různých datových formátů. Další funkcí optického skenování je porovnání fyzického objektu s teoretickým CAD modelem a vyhodnocení odchylek tvaru a polohy.

 • Okamžité vytvoření CAD modelu z nasnímaných dat
 • Vysoké rozlišení a přesnost
 • Mobilita měřícího zařízení
 • Vyhodnocení odchylek od CAD dat dodaných zákazníkem, získání řezů apod.
 • Export dat do různých formátů
 • Možnost kombinace s metodami Rapid prototyping nebo s CAM systémy
 • Flexibilita - lze měřit objekty od několika milimetrů do několika metrů
 • Hmotnost a velikost měřeného objektu je prakticky neomezená
 • Po úpravě povrchu lze měřit i lesklé a průhledné objekty

Technologie vakuového lití je vhodná pro výrobu malých sérií prototypových a finálních dílů, a to v jednotkách desítek nebo dokonce stovek kusů. Přesnost takto vyrobených dílů je srovnatelná s přesností dílů vyrobených technologií vstřikování plastů, avšak odpadají náklady na výrobu kovové vstřikovací formy. Rychlost výroby je v řádu jednotek dnů - závisí na počtu vyráběných kusů a na velikosti a složitosti dílů.

 • Možnost odlévání tvarově složitých dílů, tenkostěnných dílů nebo dílů s negativními úkosy
 • Výroba malých sérií prototypových a finálních dílů (desítky až stovky kusů)
 • Příznivé náklady na výrobu ve srovnání se vstřikováním plastů – není nutné vyrábět kovové formy
 • Velmi rychlá výroba – v řádu dnů
 • Přesná výroba srovnatelná s přesností dílů vyrobených metodou vstřikování plastů
 • Široké možnosti finální povrchové úpravy

Vakuové lití

 
Image

Machining - obrábění

 
Image

Je technologický proces, při kterém řezná síla vtlačuje nástroj ve tvaru řezného klínu do povrchu polotovaru a odebírá z něj při vzájemném pohybu polotovaru a nástroje materiál v podobě třísky.

© 2020 BEKO Engineering spol. s r.o. . All Rights Reserved.