Prototyp

Prototyping je jednou z nově se vyvíjejících oblastí, která díky moderním technologiím umožňuje rychlou výrobu dílů, které jsou plně funkční a svými mechanickými vlastnostmi se blíží finálnímu výrobku, který mohou dokonce nahradit. 
Image

3D optické skenování

 
Image

3D optické skenování je v podstatě převedení fyzického objektu do počítačových dat za použití 3D skeneru. V porovnání s dotykovými měřícími systémy optický skener snímá najednou celou plochu. Po nasnímání objektu vytvoří počítačový model a umožní tak jeho následný export do různých datových formátů. Další funkcí optického skenování je porovnání fyzického objektu s teoretickým CAD modelem a vyhodnocení odchylek tvaru a polohy.

  • Okamžité vytvoření CAD modelu z nasnímaných dat
  • Vysoké rozlišení a přesnost
  • Mobilita měřícího zařízení
  • Vyhodnocení odchylek od CAD dat dodaných zákazníkem, získání řezů apod.
  • Export dat do různých formátů
  • Možnost kombinace s metodami Rapid prototyping nebo s CAM systémy
  • Flexibilita - lze měřit objekty od několika milimetrů do několika metrů
  • Hmotnost a velikost měřeného objektu je prakticky neomezená
  • Po úpravě povrchu lze měřit i lesklé a průhledné objekty