Engineering

Naše know-how v engineeringu se opírá o mnohaleté zkušenosti našich inženýrů a technických týmů lokalizovaných po celé střední Evropě. Pro naše zákazníky jsme kompetetním partnerem ve složitém procesu design-vývoj-konstrukce-simulace-prototyp. Klíčovým bodem je také flexibilita, díky které jsme schopni reagovat na rychle se měnící požadavky v automotive, letectví a strojírenství.
Image
Dodáváme řešení napříč všemi průmyslovými odvětvími, kde se snažíme pokrýt veškerý rozsah úloh vč. individuálních potřeb našich zákazníků. Díky dloholetému know-how a širokému spektru zkušeností jsme tím správným partnerem všude tam, kde nás budete potřebovat.
OBLASTI PŮSOBNOSTI
Image
Automobilový průmysl
Image
Letecký průmysl
Image
Stavebnictví
Image
Energetika
Image
Strojírenství
Image
Zbrojní průmysl
Image
Kolejový průmysl
Image
Lékařské vybavení

Přehled služeb

 

DesignSpolečně s naším týmem zformujeme Vaše vize a představy do reálného designového návrhu. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a maximálně nasloucháme jeho požadavkům.

Více informací

Design

Engineering a konstrukcePomocí CAD softwarových nástrojů vytvoříme z designového návrhu virtuální model, který takto poprvé dostane svoji tvář a zákazník má tak možnost si produkt prohlídnout díky reálnému virtuálnímu modelu.

Více informací

ValidaceProces validace má za cíl ověřit správnost údajů pro výrobu. Naši konstruktéři zanalyzují a vyhodnotí virtuální model pomocí produktu pomocí speciálních simulačních softwarových nástrojů.

Více informací

Validace

PrototypPrototyping je nově se vyvíjející oblast, která díky moderním technologiím umožňuje rychlou výrobu dílů, které jsou plně funkční a svými mechanickými vlastnostmi se blíží finálnímu výrobku, který mohou dokonce nahradit. 

Více informací

VýrobaDíky všem správně provedeným krokům celého procesu engineeringu může dojít k bezchybné masové výrobě produktu.

Výroba

Našim zákazníkům nabízíme možnosti dvojí spolupráce:

 
Interní vývoj Celý projekt můžete řešit subdodávkou podle Vašeho zadání. Využijte konstrukční kancelář BEKO jako zvětšení nebo nahrazení vlastní kanceláře. Díky systému řízení kvality máte v BEKU kdykoli možnost kontroly stavu Vašeho projektu.

Externí vývoj - Vaše technické projekty zpracujeme u Vás. Naši konstruktéři budou pracovat po celou dobu trvání projektu ve Vaší firmě na základě Vámi dodaných informací, norem a zvyklostí, samostatně, nebo společně v týmu s Vašimi odborníky.
Image