Design

Náši designéři mají dlouholeté zkušenosti s prací pro globální značky a snaží se přinášet nový pohled na design, jenž v sobě snoubí emoce i funkčnost. Postaráme se o celý proces návrhu, prvotními náčrty počínaje a virtuální realitou či animací konče. Abychom dokázali vycházet vstříc potřebám oboru, naše Inovační centrum disponuje špičkovým modelovacím studiem, kde zpracováváme hliněné modely.
Image
Image
Zajistěte si náskok před konkurencí
Image
Používáme nejmodernější technologie na trhu
Image
Přinášíme rychlejší cestu k produkci výrobku
Image
Pyšníme se profesionálními designéry
Image
Jednodužší propagace výrobku zákazníkovi
Image
Nabízíme komplexní služby v oblasti designu

Prvotní myšlenka

 

Úvodní hledání první myšlenky či nápadu, které probíhá pomocí rešerše a obvykle se ho účastní i klient. Tento krok je pro designéra úvodem do projektu. Designér je představen klientovi a vzájemně prodiskutují své potřeby a vize. Posléze společně definují obchodní cíle nového projektu a odhalí potenciální problémy či limity.

Image
Image

Analýza prostřednictvím skici

 
Sketching je rozšiřujícím kreativním krokem, který slouží k zachycení myšlenky prostřednictvím realistické skici, která poté šetří 3D modelovací čas.
Toto skicování se dělá z důvodu kreativní a detailní definice očekávání klienta, základního ověření ergonomie a funkčnosti produktu, popřípadě zjištění problémů, které u nového projektu musí být vyřešeny.

Prototypování

 
Z informací, které designer obdrží od klienta vytvoří prototyp. Našim zákazníkům nabízíme močnost vytvoření prototypu pomocí 3D tiskárny nebo hlíny - hliněný model. Prací s modelářskou hlínou vytvaruje model v různých velikostech, který často teprve ukáže, zda proporce vymyšlené na papíře opravdu pasují a dávají požadovaný výsledek.
Image
Image

3D modelování

 

Správný 3D model je klíčovým předpokladem pro přesný a kvalitní produkt. S nástupem generativního designu a topologické optimalizace se 3D modelování stává nejdůležitejší částí procesu designového návrhu.

Rendering

 

Renderování je tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu, nejčastěji 3D. Rendering obsahuje v závislosti na softwaru mnoho parametrů a nastavení, kterými lze ovlivnit konečný vzhled scény, napodobující reálný svět. Úkolem renderování je vytvořit z počítačového modelu obraz, který je pokud možno nerozeznatelný od fotografie definovaného objektu v reálném světě.

Image
Image

Animace

 

Animace je oživení, způsob vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Princip animace představuje záznam na sebe navazující sekvence snímků, které jsou každý o sobě statický a drobně se od sebe liší. Při rychlém zobrazování těchto snímků postupně za sebou vzniká dojem plynulého pohybu. 

Virtuální realita

 

Virtuální realita je technologie, kterou umožňujeme klientovi ocitnout se v simulovaném prostředí, kde je zobrazený jeho výrobek či produkt. Technologie virtuální reality vytvářejí iluzi skutečného světa, díky tomu má tak klient možnost si produkt prohlédnout v reálné 3D vizualizaci.

Image