Když DWG Viewer nestačí

Pro práci s různými CAD daty pouhý DWG Viewer nestačí. Ke snadnější a nákladově efektivnější spolupráci potřebujete zpřístupnit všechny standardní 2D/3D CAD soubory a data i mimo CAD konstrukci pro vývoj produktů vašich zákazníků. Zpřístupnit je pro celou firmu a bez licenčních omezení pro vybrané jedince.

více než pouhý dwg viewer
Tradičně byly CAD prohlížeče licencovány pro jednu počítačovou pracovní stanici nebo skupinu souběžných uživatelů, která má značně omezený přístup. Naproti tomu řešení SpinFire Enterprise společnosti Actify není jen pouhý DWG Viewer, ale prohlížeč, který umožňuje přístup ke všem 2D/3D CAD datům pro každého zaměstnance na jakémkoli zařízení v rámci organizace.

Licencování také může být definováno lokací společnosti, více lokacemi nebo celým koncernem.

Namísto omezení vizualizace dat pouze pro CAD specialisty, spatřujeme stejně jako Actify univerzální vizualizaci s celofiremním řešením SpinFire Enterprise jako důležitý základ pro digitální transformaci. Tím se otevírá cesta pro celou společnost, jak efektivněji, snadněji a levněji spolupracovat s neomezeným přístupem k CAD datům pocházejících z prakticky jakéhokoli CAD formátu.

7 typických příkladů použití v klasickém výrobním firmě

1. Obchodní oddělení

Vizualizace pomáhá obchodníkům rychleji a přesněji reagovat na dotazy zákazníků. Při návštěvách zákazníků na místě může vizuální znázornění 3D modelu pomoci rychle reagovat na požadavky a změny.

2. Komunikace s dodavateli

Vzhledem k rozsáhlému narušení dodavatelského řetězce způsobeného pandemií COVID-19 je komunikace s dodavateli stále důležitější. Formátově neutrální vizualizace 3D modelu je perfektním nástrojem pro budoucí spolupráci s dodavateli i pro podporu komunikace.

3. Marketing

Obchodníci nemusí přivádět lidi z inženýrského oddělení, když jsou potřeba 3D obrázky s vysokým rozlišením, dokonce i v různých 3D pohledech a reprezentacích nových produktů. Mohou okamžitě přistupovat k dokumentaci k vytváření obrázků nebo získat informace o produktech pro marketingové kampaně.

4. Nákup

Při nákupu poskytuje vizualizace CAD pohled na fyzickou podobu dílu s údaji o tom, kolik materiálu je potřeba ve výrobním procesu. Poskytuje také technické informace pro vytvoření kusovníku pro produkty..

5. Kontrola kvality

Díky přístupu k souborům CAD získává kontrola kvality informace z technických CAD dat na základě geometrií a tolerancí. To zvyšuje efektivitu v jakémkoli výrobním procesu.

6. Další oddělení podpůrného charakteru

Dnes je také běžné, že například právní oddělení při zpracování smluv a patentů pracují se soubory CAD. V rámci facility managementu dochází k výměně layoutů s klienty a bezpečnostní týmy plánují únikové cesty a značení v budovách. Díky SpinFire na každé pracovní stanici mohou všechny tyto skupiny otevřít soubor CAD stejně snadno jako PDF.

7. Školení

Další pracovníci mají přístup k CAD prohlížeči SpinFire, takže se rychle naučí analyzovat 3D CAD modely.

Zapomeňte na DWG Viewer a vyzkoušejte SpinFire

Usnadní Vám přístup k aktuálním 2D/3D datům a umožní Vám soustředit své úsilí na své hlavní činnosti, místo abyste trávili čas hledáním, dotazováním, používáním alternativních nestandardních způsobů jak zjistit správou informaci z CAD dat.