Neuigkeiten und Artikel aus dem Bereich des Produkten und Dienstleistungen BEKO

Bidding

Poptávkové řízení

Bewertung: 0 / 5

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

Poptávkové řízení dodavatelského řetězce (Demand-driven supply network DDSN) je jedním ze způsobů řízení dodavatelského řetězce, který zahrnuje budování dodavatelských řetězců v reakci na signály poptávky. Hlavní síla DDSN je to, že je poháněna požadavky zákazníka. Ve srovnání s tradičním dodavatelským řetězcem, DDNS využívá metodu tahu. To dává DDSN tržní příležitosti ve vztahu ke sdílení informací a spolupráci s ostatními subjekty v dodavatelském řetězci. 

 

DDSN využívá modelu sestávající se ze 4-úrovní:

 • první úroveň reaguje
 • druhá úroveň předvídá
 • třetí úroveň spolupracuje
 • čtvrtá je určena pro organizování

   

První dvě úrovně se zaměřují na vnitřní dodavatelský řetězec, zatímco poslední dva stupně soustřeďují externí vztahy ve skrze celého podniku. Poptávkový řetězec je aktivován objednávkou u prodejce, který přeobjedná u velkoobchodníka, ten objedná u výrobce a ten nakonec objedná např. hrubý materiál nebo suroviny od svých dodavatelů. Mnoho firem se snaží přecházet z modulu "pracuj dle prognózy" k výhodnější disciplíně "pracuj dle objednávky".

Rozeznáváme dva stupně:

 •       0% řízení poptávek znamená, že všechny produkty jsou řízeny pouze předpovědí. Zde se jedná například o módní návrháře, kteří nemohou přesně vědět, jak zákazníci zareagují na nový design.
 •       100% řízení poptávek je případ, kdy daná objednávka je přijata před zahájením výroby.

 

KONKURENČNÍ VÝHODY:

 • vytváření sdílených pobídek

 • rychlá reakce na krátkodobé změny

 • přizpůsobování designu (podoby) dodavatelského řetězce

5 NEJBĚŽNĚJŠÍCH OMYLŮ O ŘÍZENÉ POPTÁVCE:

 1. Společnosti si myslí že mají řízenou poptávku, když mají dobré prognózy (předpovědi).

 2. Disponují řízenou poptávkou, když mají implementovánu štíhlou výrobu.

 3. Mají data o všech jejich zákaznících

 4. Zastávají názor, že poptávkové řízení je technologický projekt a firemní předpověď je jasným a viditelným signálem poptávky

 5. Musí mít lepší pohled o poptávce zákazníka

Velmi důležitou složkou DDNS je real-timeová poptávka řídící výrobu. To dává zákazníkům možnost říkat, co chtějí, kde a kdy.

 

ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Supply Chain Management (SCM) je proces plánování, kontroly a realizace operací aplikovaný na dodavatelský řetězec. Je zde zahrnuto skladování surovin, jejich pohyb, soupis majetku a transfer výrobků. Šíře záběru je velká, patří sem spolupráce a koordinace s partnery. Těmi jsou dodavatelé, zprostředkovatelé, poskytovatelé služeb i zákazníci. 

Def.: Rozšířený podnik (Extended Enterprise)= volně vázané uspořádání sítě podniků spolupracujících při poskytování produktů a služeb. Jedná se o řízení dodavatelského řetězce spoující poptávky i nabídky v rámci celé společnosti. Řešení pro správu dodavatelského řetězce má nástroje a moduly používané při výkonu transakcí, řízení vztahů dodavatele a kontrolu souvisejících podnikových procesů. Sítě spolupráce-> každý specializovaný obchodní partner se zaměřuje pouze na jednu nebo několik klíčových strategických aktivit. Tradičně se společnosti v dodavatelské síti soustřeďují na vstupy a výstupy procesů. Existují velmi složité interakce a vazby meci vzájemně spolupracujícími firmami. Případové řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Event management (SCEM) je zvážení všech možných událostí a faktorů, které mohou způsobit narušení řetězce. Pomocí SCEM může být vytvořena řada scénářů, odhalena úroveň a rozsah rizik a lze plánovat jejich řešení.

 

Komponenty:

 • kultura a postoje

 • metody řízení

 • organizační struktura

 • plánování a kontrola

 • pracovní struktura

 • struktura informačních toků

 • struktura moci a vedení

 • struktura rizik a přínosů

 • struktura toku produktu

Složky identifikace komponent:

 • řízení služeb zákazníkům (řízení vztahů se zákazníky)

 • vývoj produktu a komercionalizace (primární úroveň zahrnuje PDM a sekundárně podíl na trhu, spokojenost zákazníků, ziskové marže a návraty podílníků)

 • fyzická distribuce, výroba a podpora zadávání veřejných zakázek (plánování podnikových zdrojů ERP a řízení skladů, materiálů, výrobní plánování, řízení lidských zdrojů)

 • měření výkonnosti (náklady, zákaznický servis, produktivita, přínosy, kvalita)

 • analýza celkových nákladů (TCA), analýza ziskovosti zákazníků (CPA) a správa aktiv (MA)

 • outsourcing (zahrnuje primárně metody řízení a strategické cíle na konkrétní iniciativy v klíčových oblastech informačních technologií, operací, výrobních kapacit a na sekundární úrovni logistiku)

 • distribuční síť (počet a umístění síťových misí dodavatelů, výrobní závody, distribuční centra, sklady a zákazníci) 

Klíčové procesy dodavatelského řetězce:

 • řízení dodavatelských vztahů (Supplier Relationship Management)

 • řízení plnění objednávek

 • řízení poptávky

 • řízení vývoje výrobku a komercializace

 • řízení vztahů se zákazníky (určení vzájemných společných bodů mezi organizací a zákazníky; vytvoření a udržení zákaznické správy; vnesení pozitivních pocitů v organizaci a u zákazníků)

 • řízení zákaznického servisu

 • zpracovatelské řízení toku

 • vratné řízení (recyklace)

 

 

S použitím našeho řešení nevznikají obavy z narušení vnitřního řízení a ze spolupráce s jednotlivými firmami. Tyto obavy jsou rozptylovány zejména s podporou kvalitních a sofistikovaných modulů, která mají naši zákazníci k dispozici. 

 

HLAVNÍ VÝHODY: 

 • zvyšování zisků díky automatizaci nákupních procesů a snižovat operativní náklady

 • spravování dodavatelských řetězců a kompletovat důležité údaje pro nákup a dodávky zdrojů

 • detailní hodnocení výkonnosti dodavatelů a jejich standardizaci

 • řízení zákaznických potřeb a požadavků je založeno na konzistentních a aktuálních údajích o očekávání trhu i regulačních standardech (také podřízení se zákazníkovi, jeho zadáním a přáním) ... specificky o této problematice hovoříme v našem akademickém kurzu  metody-inovacniho-inzenyrstvi - quality-function-deployment

 • umožnění řešení i složitých požadavků obsahujících i nastavení (konfiguraci) procesů a pracovních toků nezbytných pro řízení dané sítě

 • sledování poptávek plánování a prognóz, koordinace předpovědí poptávek všech zákazníků a sdílení prognóz se všemi dodavateli

 • zdrojové (zásobovací) plánování obsahuje aktuální soupis a odhad poptávky ve spolupráci se všemi dodavateli

 • řešení správy konfigurací výrobního portfólia vede k definici koncepčních výrobků a vytvoření dat s historií, jenž lze opětovně s výhodou využívat v budoucnu

 • soulad a harmonie s danými předpisy a směrnicemi

 

GLOSÁŘ: 

Analýza celkových nákladů (TCA) 

Analýza ziskovosti zákazníků (CPA) 

Globální výrobní síť / Global production network 

Poptávkové řízení dodavatelského řetězce / Demand-driven supply network (DDSN) 

Případové řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Event management (SCEM) 

Rozšíření podnik / Extended Enterprise 

Řízení dodavatelského řetězce / Supply Chain Management (SCM) 

Řízení dodavatelských vztahů / Supplier Relationship Management 

Správa aktiv (MA) 

Virtuální společnost / Virtual Corporation


Übersicht der Neuigkeiten

Sind sie interessiert?

Interessieren Sie sich für unsere Dienstleistungen und Produkten? Fordern Sie unseres Angebot an.

Neueste

Verbinden Sie sich mit uns

Registrieren Sie sich und bekommen Sie Informationen über Neuigkeiten und Kampagnen im Gebiet des PLM, interessanten Sachen über der Gesellschaft BEKO und veranstalteten Treffen.