Neuigkeiten und Artikel aus dem Bereich des Produkten und Dienstleistungen BEKO

ENOVIA pro řízení dat
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

ENOVIA pro řízení dat

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

Klasické souborovéúložiště dat, které využívá CATIA do verze 5 nabízí uživatelům jen omezený soubor instrumentů: diferencovaný přístup k datům stanovený přístupovými právy na úrovní operačního systému, volba jména souboru, přejmenování, přesun, mazání.

Při práci v týmu, při práci na větších sestavách propojených kusovníkovými vazbami, v případě potřeby tvorby variant výrobků, při promítání změnového řízení a podobně, souborové uložení dat již vykazuje značné provozní nevýhody, které mohou způsobit narušení integrity dat.

Naznačené nedostatky jsou odstraněny v CATIA verze 6 a vyšší. Datovéúložiště se opírá o databázové uchování metadat CAD souborů. Vlastní aplikační data jsou v chráněné souborové oblasti, která je běžnými programovými prostředky nedostupná. V tomto případě hovoříme o architektuře dat V6. Instrumenty správy V6 dat jsou  rozšířeny o další nástroje často označované jako PDM (Product Data Management)


CHARAKTERISTICKÉ NÁSTROJE SPRÁVY DAT CAD V6

  • verze, revize - Jednotlivé fáze dokumentu jsou ukládány pod číselným označením verze a revize. Je tak možné vracet se k dokumentům po časové ose zpět. Systém jednoznačně identifikuje poslední platný dokument.

  • rozšířené informace o dokumentu - V rámci metadat jsou udržovány rozšířené informace o dokumentu jako je např.: rozšířený popis dokumentu neomezené délky, status, platnost, autor a mnoho dalších údajů. Tímto jsou vytvořeny předpoklady pro projektové zpracování dokumentů, kde za pomocí tzv. route, tasku případně WBS (Work Breakdown Strukture)  uvolňuje systém data ke zpracování pro příslušný projektový krok. Je možné velmi lehce stanovit pro dokument tzv. „životní cyklus“ jako základ PLM (Product Lifecycle Management) systému.

  • souběžný inženýring - práce více osob nad jedním dokumentem

Při užití výhradně souborového úložiště nejsou data chráněna proti přepisu daty, která ve stejný okamžik upravuje jinýčlen týmu, ale ani proti přepisu 3. aplikací (např. průzkumníkem). Může se lehce stát, že dokument obsahující množství změn je přepsán jinou osobou, která ve stejnou dobu nad dokumentem souběžně pracuje. Bezpečnostní nástroje architektury dat V6 (např. Check in, Check out, Lock) nedopustí tuto kolizi.

BEZPEČNOST DAT CAD V6

Přístup k uživatelským datům nativní aplikací je řízen databázovými bezpečnostními instrumenty (owner, group, read-write, lock a podobně), přičemž přímý přístup (direct access) k datům tak není možný (např. průzkumníkem nebo 3. aplikací). Zálohovací mechanismy databázového stroje pak zajišťují BACKUPy s neporušenou integritou.


Jednotlivé díly a sestavy mohou být mezi sebou provázány logickými vazbami (kusovníkové vazby), které definují určitou hierarchickou strukturu výrobku. Souborový systém uložení dat neposkytuje prakticky žádné prostředky pro údržbu těchto vazeb (kusovníků). Příslušné vazby (kusovníky) jsou pak často udržovány v jiném prostředí a jejich údržba ve vazbě na změny v CAD souborech se provádí ručně. Variantní kusovníky jako i změnovéřízení, tvorba časově omezené platnosti CAD dokumentů je v souborovém uspořádání velmi obtížná nebo i prakticky nemožná. Architektura V6 všechny uvedené nedostatky řeší a přináší tak vysokou přidanou hodnotu v podobě automaticky udržované logické integrity celého datového prostředí. CATIA V5 primárně používá souborové uložení dat, avšak při rozšíření o nástroje ENOVIA je možné i data CATIA V5 uchovávat v architektuře V6.Pro systémy CATIA V6 a platformu 3DEXPERIENCE je datová architektura V6 standardem.


Übersicht der Neuigkeiten

Sind sie interessiert?

Interessieren Sie sich für unsere Dienstleistungen und Produkten? Fordern Sie unseres Angebot an.

Neueste

Verbinden Sie sich mit uns

Registrieren Sie sich und bekommen Sie Informationen über Neuigkeiten und Kampagnen im Gebiet des PLM, interessanten Sachen über der Gesellschaft BEKO und veranstalteten Treffen.