Neuigkeiten und Artikel aus dem Bereich des Produkten und Dienstleistungen BEKO

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

ENOVIA pro spolupráci

Bewertung: 3 / 5

Rating StarRating StarRating StarRating Star BlankRating Star Blank
 

Komplexní podnikovéřešení správy technické i netechnické dokumentace, výrobkových struktur, jejich variant, projektů, zákaznických požadavků a produktových či zakázkových informací, které nabízíširoké možnosti sdílení i výměnu všech produktových informací vzniklých v průběhu celého životního cyklu a vzájemnou spolupráci nejen mezi jednotlivými uživateli a odděleními podniku, nýbrž i dodavateli či odběrateli. 

 

Široké portfólio produktů ENOVIA, které je založeno na platformě Windows a ovládáno uživateli prostřednictvím WEB rozhraní, poskytuje kvalitnířešení, které vyhovuje specifickým požadavkům organizací různých typů (s možností konfigurovatelného prostředí).

Moderní inovační process je charakterizován efektivním propojením lidí, procesů a znalostí napříč celým životním cyklem produktu (life-cycle). Integrace pracovníků v řešitelských týmech a vzájemná provázanost jednotlivých fází se stává motorem inovačního procesu. Efektivní inovace je založena na kooperaci a kolaboraci, tj. i na rámcové znalosti metod dalších profesí.

Software ENOVIA poskytuje novéúrovně 3D digitální spolupráce ve velkých i malých společnostech.

Tento světový inovativní systém zajišťuje řízeníživotního cyklu výrobku od prvotní myšlenky, návrhu, výzkumu přes fáze konstrukce, přípravy výroby, výroby produktu a prodeje. Umožňuje spolupráci se členy týmu i mimo něj a také s ostatními kolegy, ať už jsou přímo na svých pracovištích ve společnosti nebo na služebních cestách. Zajišťuje přípravu, kontrolu a zpracování dat a zároveň chrání duševní vlastnictví firmy a zachovává integritu dat v celém projekčním týmu. ENOVIA umožňuje uživatelům ukládat data lokálně do centrálního úložiště, provést úpravy a nebo kontrolovat data např. při cestování a znovu on-line používat data z centrálního úložiště. Je možné nejen sdílet nápady v reálném čase, ale také je účastnit na jejich vývoji ve vzájemné harmonii týmové spolupráce.

 

PROČ SI FIRMY NECHÁVAJÍ IMPLEMENTOVAT SYSTÉM V6?

 • protože chtějí být konkurence schopní
 • chtějí mít možnost dodávat své zboží co největšímu počtu odběratelů
 • chtějíšetřit
 • chtějí mít větší zisk
 • chtějí vyrábět rychle
 • levně nakupovat zdroje
 • chtějí mít klid v případě Auditů
 • zakládají si na spokojenosti zaměstnanců
 • chtějí používat jednoduchý a přitom zcela komplexní systém, který do sebe pojme vše potřebné
 • chtějí svá velmi cenná data spolehlivě chránit
 • mají potřebu vyrábět kvalitně a bez obav
 • chtějí mít možnost poučit se z chyb (archivace know-how a používáníšablon)
 • musí zajistit přenos dat a spolupráci na nich mezi jednotlivými odděleními i na velkou vzdálenost
 • je pro ně zajímavá rychlá návratnost investic

KDY JE VÝHODNÉ ZAVÁDĚNÍ PLM?

 • když zaměstnanci hledají společnou řeč a potřebují se dohodnout
 • když firmy chtějí umožnit efektivní souběžnou práci spolupracovníků
 • když se při výrobě používají komponenty od dalších výrobců a prodávají se pak pod jednou značkou
 • když chce firma zrychlit reakce na potřeby zákazníka (např. na změny)
 • když je manuální verzování už nežádoucí a chceme jej automatizovat
 • když jsou problémy s řízením kusovníků
 • pokud nechce výrobní společnost mrhat zdroji a kapacitami
 • když se stává, že jsou pracovníci Nevytížení nebo naopak Přetížení
 • když musí vyhovět nejrůznějším standardům pro kvalitu a projektovéřízení
 • když firmu zajímá, co se v ní děje, či-li by chtěla projekty sledovat (monitoring) a vyhodnocovat
 • dochází-li k rostoucí složitosti projektů a k navyšování počtu projektů

KDE JE ENOVIA NEJVĚTŠÍM PŘÍNOSEM?

 • ve firmě, která má potřebu své projekty řídit
 • firma s vicero pobočkami nebo odděleními
 • ve firmách, kde mají rozmanité, složité produkty nebo úkoly
 • tam, kde chceme vytvořit jednotné, či-li homogenní metody spolupráce v rámci jednotlivých poboček i oddělení
 • tam, kde k sobě pracovníci jednotlivých oddělení mají daleko
 • ve společnostech s menším pořádkem, než by měl být
 • tam, kde je dobré automatizovat tok dat
 • kde, z důvodu bezpečnosti dat musíme zamezit jejich přepsání neoprávněnou osobou
 • kde je středem zájmu výrobek
 • v menších, středních i velkých firmách
 • kde je potřeba zabývat se změnami a kvalitně a rychle se s nimi vypořádat

 

CO MĚLY DŘÍVE FIRMY ZA OBTÍŽE PŘED IMPLEMENTACÍ PLM...

 • nemohli najít konkrétní nebo aktuální data
 • nedařilo se jim najít soubor, na kterém včera pracovali
 • kolega onemocněl a nebylo možno jeho práci najít nebo používat (pracovat na ní dál)
 • než by hledali již vytvořený soubor, tak jej udělali znovu
 • data v kusovnících neodpovídala aktuálnímu výkresu
 • série byly vyrobeny podle neaktuální dokumentace
 • čekalo se na vydávání dokumentace dlouhou dobu
 • schvalovací procesy bývaly též zdlouhavé
 • aktuální data nebyla k dispozici
 • 3D nebylo k dispozici
 • nebyla možnost si samostatně odměřovat z 3D
 • dlouhé reakční doby na požadavky odběratele
 • téměř nikdo si nemohl prohlížet 3D data
 • potíže s tištěnou (papírovou) dokumentací a její distribucí
 • se schvalovacím procesem (než bylo schváleno, už byla nová změna)
 • řešili obtížnou spolupráci uvnitř týmů rozšířených do několika oddělení
 • při používání více CAD systémů docházelo k obtížím při jejich čtení a zpracování

 


Übersicht der Neuigkeiten

Sind sie interessiert?

Interessieren Sie sich für unsere Dienstleistungen und Produkten? Fordern Sie unseres Angebot an.

Neueste

Verbinden Sie sich mit uns

Registrieren Sie sich und bekommen Sie Informationen über Neuigkeiten und Kampagnen im Gebiet des PLM, interessanten Sachen über der Gesellschaft BEKO und veranstalteten Treffen.