Blank

Naše technické znalosti dovedou Vaše inovativní myšlenky k řešení


Zaměřujeme své dovednosti a know-how na rozšiřování našich znalostí v oblasti inženýrství, projektového řízení a informačních technologií na rychle rostoucím trhu s CLEAN technologiemi.

Blank

3D otevírá dveře světu, který si představujete


S know-how více než sta inženýrů a techniků je Vám BEKO k dispozici pro spolupráci v oblastech vývoje, koncepční konstrukce, detailního zpracování i tvorby výrobní dokumentace

Blank

PLM spojuje virtuální svět s reálným

PLM na jednotné platformě 3DExperience od společnosti Dassault Systemes
spojuje nástroje systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA a přináší nové
možnosti spolupráce při návrhu, vývoji a výrobě výrobků

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

Poptávkové řízení

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

Poptávkové řízení dodavatelského řetězce (Demand-driven supply network DDSN) je jedním ze způsobů řízení dodavatelského řetězce, který zahrnuje budování dodavatelských řetězců v reakci na signály poptávky. Hlavní síla DDSN je to, že je poháněna požadavky zákazníka. Ve srovnání s tradičním dodavatelským řetězcem, DDNS využívá metodu tahu. To dává DDSN tržní příležitosti ve vztahu ke sdílení informací a spolupráci s ostatními subjekty v dodavatelském řetězci. 

 

DDSN využívá modelu sestávající se ze 4-úrovní:

 • první úroveň reaguje
 • druhá úroveň předvídá
 • třetí úroveň spolupracuje
 • čtvrtá je určena pro organizování

   

První dvě úrovně se zaměřují na vnitřní dodavatelský řetězec, zatímco poslední dva stupně soustřeďují externí vztahy ve skrze celého podniku. Poptávkový řetězec je aktivován objednávkou u prodejce, který přeobjedná u velkoobchodníka, ten objedná u výrobce a ten nakonec objedná např. hrubý materiál nebo suroviny od svých dodavatelů. Mnoho firem se snaží přecházet z modulu "pracuj dle prognózy" k výhodnější disciplíně "pracuj dle objednávky".

Rozeznáváme dva stupně:

 •       0% řízení poptávek znamená, že všechny produkty jsou řízeny pouze předpovědí. Zde se jedná například o módní návrháře, kteří nemohou přesně vědět, jak zákazníci zareagují na nový design.
 •       100% řízení poptávek je případ, kdy daná objednávka je přijata před zahájením výroby.

 

KONKURENČNÍ VÝHODY:

 • vytváření sdílených pobídek

 • rychlá reakce na krátkodobé změny

 • přizpůsobování designu (podoby) dodavatelského řetězce

5 NEJBĚŽNĚJŠÍCH OMYLŮ O ŘÍZENÉ POPTÁVCE:

 1. Společnosti si myslí že mají řízenou poptávku, když mají dobré prognózy (předpovědi).

 2. Disponují řízenou poptávkou, když mají implementovánu štíhlou výrobu.

 3. Mají data o všech jejich zákaznících

 4. Zastávají názor, že poptávkové řízení je technologický projekt a firemní předpověď je jasným a viditelným signálem poptávky

 5. Musí mít lepší pohled o poptávce zákazníka

Velmi důležitou složkou DDNS je real-timeová poptávka řídící výrobu. To dává zákazníkům možnost říkat, co chtějí, kde a kdy.

 

ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Supply Chain Management (SCM) je proces plánování, kontroly a realizace operací aplikovaný na dodavatelský řetězec. Je zde zahrnuto skladování surovin, jejich pohyb, soupis majetku a transfer výrobků. Šíře záběru je velká, patří sem spolupráce a koordinace s partnery. Těmi jsou dodavatelé, zprostředkovatelé, poskytovatelé služeb i zákazníci. 

Def.: Rozšířený podnik (Extended Enterprise)= volně vázané uspořádání sítě podniků spolupracujících při poskytování produktů a služeb. Jedná se o řízení dodavatelského řetězce spoující poptávky i nabídky v rámci celé společnosti. Řešení pro správu dodavatelského řetězce má nástroje a moduly používané při výkonu transakcí, řízení vztahů dodavatele a kontrolu souvisejících podnikových procesů. Sítě spolupráce-> každý specializovaný obchodní partner se zaměřuje pouze na jednu nebo několik klíčových strategických aktivit. Tradičně se společnosti v dodavatelské síti soustřeďují na vstupy a výstupy procesů. Existují velmi složité interakce a vazby meci vzájemně spolupracujícími firmami. Případové řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Event management (SCEM) je zvážení všech možných událostí a faktorů, které mohou způsobit narušení řetězce. Pomocí SCEM může být vytvořena řada scénářů, odhalena úroveň a rozsah rizik a lze plánovat jejich řešení.

 

Komponenty:

 • kultura a postoje

 • metody řízení

 • organizační struktura

 • plánování a kontrola

 • pracovní struktura

 • struktura informačních toků

 • struktura moci a vedení

 • struktura rizik a přínosů

 • struktura toku produktu

Složky identifikace komponent:

 • řízení služeb zákazníkům (řízení vztahů se zákazníky)

 • vývoj produktu a komercionalizace (primární úroveň zahrnuje PDM a sekundárně podíl na trhu, spokojenost zákazníků, ziskové marže a návraty podílníků)

 • fyzická distribuce, výroba a podpora zadávání veřejných zakázek (plánování podnikových zdrojů ERP a řízení skladů, materiálů, výrobní plánování, řízení lidských zdrojů)

 • měření výkonnosti (náklady, zákaznický servis, produktivita, přínosy, kvalita)

 • analýza celkových nákladů (TCA), analýza ziskovosti zákazníků (CPA) a správa aktiv (MA)

 • outsourcing (zahrnuje primárně metody řízení a strategické cíle na konkrétní iniciativy v klíčových oblastech informačních technologií, operací, výrobních kapacit a na sekundární úrovni logistiku)

 • distribuční síť (počet a umístění síťových misí dodavatelů, výrobní závody, distribuční centra, sklady a zákazníci) 

Klíčové procesy dodavatelského řetězce:

 • řízení dodavatelských vztahů (Supplier Relationship Management)

 • řízení plnění objednávek

 • řízení poptávky

 • řízení vývoje výrobku a komercializace

 • řízení vztahů se zákazníky (určení vzájemných společných bodů mezi organizací a zákazníky; vytvoření a udržení zákaznické správy; vnesení pozitivních pocitů v organizaci a u zákazníků)

 • řízení zákaznického servisu

 • zpracovatelské řízení toku

 • vratné řízení (recyklace)

 

 

S použitím našeho řešení nevznikají obavy z narušení vnitřního řízení a ze spolupráce s jednotlivými firmami. Tyto obavy jsou rozptylovány zejména s podporou kvalitních a sofistikovaných modulů, která mají naši zákazníci k dispozici. 

 

HLAVNÍ VÝHODY: 

 • zvyšování zisků díky automatizaci nákupních procesů a snižovat operativní náklady

 • spravování dodavatelských řetězců a kompletovat důležité údaje pro nákup a dodávky zdrojů

 • detailní hodnocení výkonnosti dodavatelů a jejich standardizaci

 • řízení zákaznických potřeb a požadavků je založeno na konzistentních a aktuálních údajích o očekávání trhu i regulačních standardech (také podřízení se zákazníkovi, jeho zadáním a přáním) ... specificky o této problematice hovoříme v našem akademickém kurzu  metody-inovacniho-inzenyrstvi - quality-function-deployment

 • umožnění řešení i složitých požadavků obsahujících i nastavení (konfiguraci) procesů a pracovních toků nezbytných pro řízení dané sítě

 • sledování poptávek plánování a prognóz, koordinace předpovědí poptávek všech zákazníků a sdílení prognóz se všemi dodavateli

 • zdrojové (zásobovací) plánování obsahuje aktuální soupis a odhad poptávky ve spolupráci se všemi dodavateli

 • řešení správy konfigurací výrobního portfólia vede k definici koncepčních výrobků a vytvoření dat s historií, jenž lze opětovně s výhodou využívat v budoucnu

 • soulad a harmonie s danými předpisy a směrnicemi

 

GLOSÁŘ: 

Analýza celkových nákladů (TCA) 

Analýza ziskovosti zákazníků (CPA) 

Globální výrobní síť / Global production network 

Poptávkové řízení dodavatelského řetězce / Demand-driven supply network (DDSN) 

Případové řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Event management (SCEM) 

Rozšíření podnik / Extended Enterprise 

Řízení dodavatelského řetězce / Supply Chain Management (SCM) 

Řízení dodavatelských vztahů / Supplier Relationship Management 

Správa aktiv (MA) 

Virtuální společnost / Virtual Corporation


Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.