Řešení PLM
PLM spojuje svět virtuální se světem reálným

PLM spojuje svět virtuální se světem reálným

PLM na jednotné platformě 3DExperience od společnosti Dassault Systemes
spojuje nástroje systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA a přínáší nové
možnosti spolupráce při návrhu, vývoji a výrobě výrobků

Blank
Realizace rozsáhlých projektů z oboru strojírenství

3D otevírá dveře ke světu, který si představujete

S know-how více než sta inženýrů a techniků
je Vám BEKO k dispozici pro spolupráci v oblastech vývoje,
koncepční konstrukce, detailního zpracování i tvorby výrobní dokumentace

Blank
Obnovitelné přírodní zdroje

Naše technické znalosti dovedou Vaše inovativní myšlenky k řešení

Zaostřili jsme své dovednosti a schopnosti tak, abychom rozšířili know–how
z oblastí strojírenství, projektového managementu a informačních technologií
v oblasti rychle rostoucího trhu clean-tech

Plast2

CATIA pro vývoj plastů

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Rating StarRating StarRating StarRating Star BlankRating Star Blank
 

CATIA for Plastic Part Design přináší rychlé a funkční modelování pro dosažení bezkonkurenční produktivity a možnosti pružně reagovat na celý proces přípravy výlisků a návrhů do výroby. Reaguje na potřeby firem, které vyžadují optimální způsob řešení změn v průběhu celého životního cyklu výrobku.

 

Flexibilní a vysoce produktivní balíček určený k 3D modelování tvarových a plastových dílů. 

Funkční modelování poskytuje širokou škálu vlastností, které berou ohled na omezení týkající se vyrobitelnosti dílu. Dokáží zlepšit výkonnost modelování až o 60% oproti V5 R19, v závislosti na složitosti dílu.

Souběžný návrh produktu a souvisejících nástrojů při modelování tvarových a plastových dílů.

Pokročilá aplikace je zaměřena souběžné na design produktu a související obrábění tvarovaných a plastových dílů.

  •  Nejmodernější 3D sít'ování pro spolehlivý rapid prototyping
  •  Kontrolní nástroje k opravě a posouzení povrchů
  •  Lokální a globální nástroje k rozpoznávání

Nástroje umožňují uživatelům znovu obnovit konstrukční prvky z izolovaných těles a nabízení další možnosti pro procesně orientovanou analýzu: Draft analysis, 3D Wall thickness Analysis, Connection checker, Mold flow a Injection Analysis


Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.