Blank

Naše technické znalosti dovedou Vaše inovativní myšlenky k řešení


Zaměřujeme své dovednosti a know-how na rozšiřování našich znalostí v oblasti inženýrství, projektového řízení a informačních technologií na rychle rostoucím trhu s CLEAN technologiemi.

Blank

3D otevírá dveře světu, který si představujete


S know-how více než sta inženýrů a techniků je Vám BEKO k dispozici pro spolupráci v oblastech vývoje, koncepční konstrukce, detailního zpracování i tvorby výrobní dokumentace

Blank

PLM spojuje virtuální svět s reálným

PLM na jednotné platformě 3DExperience od společnosti Dassault Systemes
spojuje nástroje systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA a přináší nové
možnosti spolupráce při návrhu, vývoji a výrobě výrobků

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

ENOVIA pro spolupráci

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Rating StarRating StarRating StarRating Star BlankRating Star Blank
 

Komplexní podnikové řešení správy technické i netechnické dokumentace, výrobkových struktur, jejich variant, projektů, zákaznických požadavků a produktových či zakázkových informací, které nabízí široké možnosti sdílení i výměnu všech produktových informací vzniklých v průběhu celého životního cyklu a vzájemnou spolupráci nejen mezi jednotlivými uživateli a odděleními podniku, nýbrž i dodavateli či odběrateli. 

 

Široké portfólio produktů ENOVIA, které je založeno na platformě Windows a ovládáno uživateli prostřednictvím WEB rozhraní, poskytuje kvalitní řešení, které vyhovuje specifickým požadavkům organizací různých typů (s možností konfigurovatelného prostředí).

Moderní inovační process je charakterizován efektivním propojením lidí, procesů a znalostí napříč celým životním cyklem produktu (life-cycle). Integrace pracovníků v řešitelských týmech a vzájemná provázanost jednotlivých fází se stává motorem inovačního procesu. Efektivní inovace je založena na kooperaci a kolaboraci, tj. i na rámcové znalosti metod dalších profesí.

Software ENOVIA poskytuje nové úrovně 3D digitální spolupráce ve velkých i malých společnostech.

Tento světový inovativní systém zajišťuje řízení životního cyklu výrobku od prvotní myšlenky, návrhu, výzkumu přes fáze konstrukce, přípravy výroby, výroby produktu a prodeje. Umožňuje spolupráci se členy týmu i mimo něj a také s ostatními kolegy, ať už jsou přímo na svých pracovištích ve společnosti nebo na služebních cestách. Zajišťuje přípravu, kontrolu a zpracování dat a zároveň chrání duševní vlastnictví firmy a zachovává integritu dat v celém projekčním týmu. ENOVIA umožňuje uživatelům ukládat data lokálně do centrálního úložiště, provést úpravy a nebo kontrolovat data např. při cestování a znovu on-line používat data z centrálního úložiště. Je možné nejen sdílet nápady v reálném čase, ale také je účastnit na jejich vývoji ve vzájemné harmonii týmové spolupráce.

 

PROČ SI FIRMY NECHÁVAJÍ IMPLEMENTOVAT SYSTÉM V6?

 • protože chtějí být konkurence schopní
 • chtějí mít možnost dodávat své zboží co největšímu počtu odběratelů
 • chtějí šetřit
 • chtějí mít větší zisk
 • chtějí vyrábět rychle
 • levně nakupovat zdroje
 • chtějí mít klid v případě Auditů
 • zakládají si na spokojenosti zaměstnanců
 • chtějí používat jednoduchý a přitom zcela komplexní systém, který do sebe pojme vše potřebné
 • chtějí svá velmi cenná data spolehlivě chránit
 • mají potřebu vyrábět kvalitně a bez obav
 • chtějí mít možnost poučit se z chyb (archivace know-how a používání šablon)
 • musí zajistit přenos dat a spolupráci na nich mezi jednotlivými odděleními i na velkou vzdálenost
 • je pro ně zajímavá rychlá návratnost investic

KDY JE VÝHODNÉ ZAVÁDĚNÍ PLM?

 • když zaměstnanci hledají společnou řeč a potřebují se dohodnout
 • když firmy chtějí umožnit efektivní souběžnou práci spolupracovníků
 • když se při výrobě používají komponenty od dalších výrobců a prodávají se pak pod jednou značkou
 • když chce firma zrychlit reakce na potřeby zákazníka (např. na změny)
 • když je manuální verzování už nežádoucí a chceme jej automatizovat
 • když jsou problémy s řízením kusovníků
 • pokud nechce výrobní společnost mrhat zdroji a kapacitami
 • když se stává, že jsou pracovníci Nevytížení nebo naopak Přetížení
 • když musí vyhovět nejrůznějším standardům pro kvalitu a projektové řízení
 • když firmu zajímá, co se v ní děje, či-li by chtěla projekty sledovat (monitoring) a vyhodnocovat
 • dochází-li k rostoucí složitosti projektů a k navyšování počtu projektů

KDE JE ENOVIA NEJVĚTŠÍM PŘÍNOSEM?

 • ve firmě, která má potřebu své projekty řídit
 • firma s vicero pobočkami nebo odděleními
 • ve firmách, kde mají rozmanité, složité produkty nebo úkoly
 • tam, kde chceme vytvořit jednotné, či-li homogenní metody spolupráce v rámci jednotlivých poboček i oddělení
 • tam, kde k sobě pracovníci jednotlivých oddělení mají daleko
 • ve společnostech s menším pořádkem, než by měl být
 • tam, kde je dobré automatizovat tok dat
 • kde, z důvodu bezpečnosti dat musíme zamezit jejich přepsání neoprávněnou osobou
 • kde je středem zájmu výrobek
 • v menších, středních i velkých firmách
 • kde je potřeba zabývat se změnami a kvalitně a rychle se s nimi vypořádat

 

CO MĚLY DŘÍVE FIRMY ZA OBTÍŽE PŘED IMPLEMENTACÍ PLM...

 • nemohli najít konkrétní nebo aktuální data
 • nedařilo se jim najít soubor, na kterém včera pracovali
 • kolega onemocněl a nebylo možno jeho práci najít nebo používat (pracovat na ní dál)
 • než by hledali již vytvořený soubor, tak jej udělali znovu
 • data v kusovnících neodpovídala aktuálnímu výkresu
 • série byly vyrobeny podle neaktuální dokumentace
 • čekalo se na vydávání dokumentace dlouhou dobu
 • schvalovací procesy bývaly též zdlouhavé
 • aktuální data nebyla k dispozici
 • 3D nebylo k dispozici
 • nebyla možnost si samostatně odměřovat z 3D
 • dlouhé reakční doby na požadavky odběratele
 • téměř nikdo si nemohl prohlížet 3D data
 • potíže s tištěnou (papírovou) dokumentací a její distribucí
 • se schvalovacím procesem (než bylo schváleno, už byla nová změna)
 • řešili obtížnou spolupráci uvnitř týmů rozšířených do několika oddělení
 • při používání více CAD systémů docházelo k obtížím při jejich čtení a zpracování

 


Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.