Řešení PLM
PLM spojuje svět virtuální se světem reálným

PLM spojuje svět virtuální se světem reálným

PLM na jednotné platformě 3DExperience od společnosti Dassault Systemes
spojuje nástroje systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA a přínáší nové
možnosti spolupráce při návrhu, vývoji a výrobě výrobků

Blank
Realizace rozsáhlých projektů z oboru strojírenství

3D otevírá dveře ke světu, který si představujete

S know-how více než sta inženýrů a techniků
je Vám BEKO k dispozici pro spolupráci v oblastech vývoje,
koncepční konstrukce, detailního zpracování i tvorby výrobní dokumentace

Blank
Obnovitelné přírodní zdroje

Naše technické znalosti dovedou Vaše inovativní myšlenky k řešení

Zaostřili jsme své dovednosti a schopnosti tak, abychom rozšířili know–how
z oblastí strojírenství, projektového managementu a informačních technologií
v oblasti rychle rostoucího trhu clean-tech

  • Mkp10
  • Mkp10
  • Mkp10

CATIA V5 pro analýzu

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Rating StarRating StarRating StarRating Star BlankRating Star Blank
 

Součástí technické přípravy výroby je i Metoda konečných prvků (dále jen MKP). MKP pomáhá při pevnostních výpočtech samostatných dílů, nebo celý sestav. Tato metoda se také používá pro řešení problému pružnosti a dynamiky.

 

Její variační formulace umožnila řešení např. proudění kapalin a plynů, vedení tepla, záření, elektromagnetismus, akustiku, piezoelektrické děje, mechaniku. Základem tohoto výpočtu je nahrazení hotové součástky matematickým modelem, který vytváří metodu MPK. MPK je numerický způsob hledání přibližných řešení parciálních diferenciálních rovnic a integrálových rovnic matematického modelu.    

V průběhu MKP analýzy je geometrie dílu nahrazena sítí, takzvanou mesh, na vytváření této sítě jsou použity různé typy geometrických elementů, za které je následně při výpočtech dosazena unikátní rovnice, následně využitá v MKP, kterou si můžeme představit jako matici o tisíci řádcích.


Běžný uživatel – konstruktér, je schopný v CATIA V5 Generative Part Structual Analysis 2 (GPS) a přidružených modulech se lehko naučit a pracovat v uživatelském prostředí. Po osvojení základních principů je schopen naučit se spočítat běžnéúlohy. Neobtěžuje ho složité nastavování, které je ale rychle dostupné profesionálním výpočtářům.

Profesionální výpočtáři ocení velký výběr elementů, pokročilé meshovací nástroje. Mohou řešit plošné, objemové, prutovéúlohy, dále mohou lokálně využít menších elementů, důležitých pro implicitní výpočty, které zaručí větší přesnost, rychlost a menší náročnost na hardware.


Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.