Blank

Naše technické znalosti dovedou Vaše inovativní myšlenky k řešení


Zaměřujeme své dovednosti a know-how na rozšiřování našich znalostí v oblasti inženýrství, projektového řízení a informačních technologií na rychle rostoucím trhu s CLEAN technologiemi.

Blank

3D otevírá dveře světu, který si představujete


S know-how více než sta inženýrů a techniků je Vám BEKO k dispozici pro spolupráci v oblastech vývoje, koncepční konstrukce, detailního zpracování i tvorby výrobní dokumentace

Blank

PLM spojuje virtuální svět s reálným

PLM na jednotné platformě 3DExperience od společnosti Dassault Systemes
spojuje nástroje systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA a přináší nové
možnosti spolupráce při návrhu, vývoji a výrobě výrobků

  • Mkp10
  • Mkp20
  • Mkp30

CATIA V5 pro analýzu

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Rating StarRating StarRating StarRating Star BlankRating Star Blank
 

Součástí technické přípravy výroby je i Metoda konečných prvků (dále jen MKP). MKP pomáhá při pevnostních výpočtech samostatných dílů, nebo celý sestav. Tato metoda se také používá pro řešení problému pružnosti a dynamiky.

 

Její variační formulace umožnila řešení např. proudění kapalin a plynů, vedení tepla, záření, elektromagnetismus, akustiku, piezoelektrické děje, mechaniku. Základem tohoto výpočtu je nahrazení hotové součástky matematickým modelem, který vytváří metodu MPK. MPK je numerický způsob hledání přibližných řešení parciálních diferenciálních rovnic a integrálových rovnic matematického modelu.      

V průběhu MKP analýzy je geometrie dílu nahrazena sítí, takzvanou mesh, na vytváření této sítě jsou použity různé typy geometrických elementů, za které je následně při výpočtech dosazena unikátní rovnice, následně využitá v MKP, kterou si můžeme představit jako matici o tisíci řádcích.


Běžný uživatel – konstruktér, je schopný v CATIA V5 Generative Part Structual Analysis 2 (GPS) a přidružených modulech se lehko naučit a pracovat v uživatelském prostředí. Po osvojení základních principů je schopen naučit se spočítat běžné úlohy. Neobtěžuje ho složité nastavování, které je ale rychle dostupné profesionálním výpočtářům.

Profesionální výpočtáři ocení velký výběr elementů, pokročilé meshovací nástroje. Mohou řešit plošné, objemové, prutové úlohy, dále mohou lokálně využít menších elementů, důležitých pro implicitní výpočty, které zaručí větší přesnost, rychlost a menší náročnost na hardware.


Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.