Blank

Naše technické znalosti dovedou Vaše inovativní myšlenky k řešení


Zaměřujeme své dovednosti a know-how na rozšiřování našich znalostí v oblasti inženýrství, projektového řízení a informačních technologií na rychle rostoucím trhu s CLEAN technologiemi.

Blank

3D otevírá dveře světu, který si představujete


S know-how více než sta inženýrů a techniků je Vám BEKO k dispozici pro spolupráci v oblastech vývoje, koncepční konstrukce, detailního zpracování i tvorby výrobní dokumentace

Blank

PLM spojuje virtuální svět s reálným

PLM na jednotné platformě 3DExperience od společnosti Dassault Systemes
spojuje nástroje systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA a přináší nové
možnosti spolupráce při návrhu, vývoji a výrobě výrobků

CATIA pro kompozity

Hodnocení uživatelů: 2 / 5

Rating StarRating StarRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

Vývoj kompozitových dílů pomocí systému CATIA jako procesně orientované řešení. Nezaměřuje se pouze na  jednu fázi procesu, ale uzavírá celý cyklus procesů od návrhu, analýzy až po výrobu a to na jedné platformě. To má pak jedinečnou výhodu v efektivní spolupráci napříč všemi inženýrskými týmy.

 

Řešení pro vývoj kompozitových dílů je vyvinuto ve spolupráci s předními výrobci v tomto oboru a splňuje tak všechny požadavky této komunity. Je to modulární a flexibilní systém, který je možné doplnit o řadu speciálních aplikací, například pro komunikaci se speciálními výrobními zařízeními.

Řešení CATIA pro kompozitové materiály nachází uplatnění nejenom u společností z leteckého a automobilového průmyslu, ale i u menších firem z jiných oborů, které se zabývají vývojem a výrobou kompozitových dílů.

Typickým zákazníkem je společnost, která řeší problémy mající vliv na délku vývoje a kvalitu kompozitového výrobku. Mezi nejčastější patří:

 • Problematika správy velkého množství dat, které vznikají při vývoji a výrobě kompozitových dílů, majících někdy i stovky vrstev různých materiálů
 • Řešení komplexních geometrických úloh, tak aby byli dostatečně popsané jednotlivé tvary a rozměry vrstev včetně generování výstupů pro výrobní účely
 • Neefektivní komunikace mezi jednotlivými týmy, ať už z vývoje, analýzy nebo výroby, kdy vzniká příliš dlouhý cyklus jednotlivých interací
 • Schopnost dostatečně přesně určit chování navržené skladby materiálů, tak aby hmotnost a rozměry dílu byli minimální při zachování tuhosti a nedocházelo ke zbytečnému předimenzování dílu.
 • Analyzovat odchylky směrů vláken materiálů nebo jejich deformací a navrhovat optimální řešení
 • Simulovat výrobní procesy a předcházet tak drahým chybám a zmetkům ve výrobě
 • Pro efektivnější výrobu generovat výstupy a připravovat vstupy pro specifické výrobní stroje

 

CATIA pro kompozitové materiály řeší veškeré procesy od prvotního návrhu přes detailní návrh, předvýrobní přípravu až po generování výstupů pro výrobu. Toto řešení umožňuje komunikovat mezi všemi těmito odděleními na jedné platformě a využívat další nástroje např. DMU analýza, NC obrábění, Strukturální analýza,...

CATIA pro kompozitové materiály nabízí pro zkrácení vývojového cyklu:

 • Řešení, které začíná ihned na samém počátku procesu efektivní tvorbou koncepčního návrhu
 • Umožňuje snadno přistupovat ke všem specifickým vlastnostem kompozitového dílu přes logickou stromovou strukturu
 • Vytváří specifické prvky pomáhající automatizovat geometrické úlohy a generovat potřebné výstupy mnohem rychleji
 • Automaticky generovat jednotlivé vrstvy na základě vytvořených zón s respektováním přechodových oblastí
 • Generovat objemová nebo povrchová data
 • Automaticky generovat výrobní podklady
 • Poskytuje plnou asociativitu všech prvků v celém procesu k zajištění snadné a rychlé změny návrhu
 • Umožňuje souběžný návrh dílu jak ve vývojovém, tak technologickém oddělení
 • Včas zakomponovat výrobní požadavky do návrhu včetně prostřihů v místech, kde dochází k deformaci vláken
 • Integraci s výrobními systémy

Vedle tohoto řešení Dassault Systems uzavřel partnerství s řadou dalších vývojářů speciálních aplikací a výrobců specifických strojů, tak aby byl pokryt celý proces vývoje a výroby kompozitových dílů a umožněna bezproblémová komunikace s výrobními systémy.

Jako výsledek lze očekávat zvýšení produktivity ve všech fázích vývoje – od prvotního návrhu, přes cyklus optimalizačních interací, předvýrobní přípravu, až po kladení jednotlivých materiálových vrstev

Ušetření času v jednotlivých částech celého procesu přináší více času na inovaci produktu. CATIA vytváří specifické prvky, které designérům šetří čas s tvorbou opakujících se geometrických úloh, tak, že mají čas věnovat se více specifikaci návrhu, místo toho, aby trávili čas tvorbou geometrie.

Efektivita celého procesu je do značné míry ovlivňována také mírou možnosti komunikace mezi jednotlivými členy vývojových týmů. CATIA s tímto produktem nabízí výhodu práce na jedné platformě, tak, že uživatelé benefitují z této integrace a především konzistence veškerých dat a informací. CATIA pro kompozity umožňuje pracovat na jednom výrobku současně vývojovým, výpočtovým i technologickým týmům a veškeré informace vzájemně synchronizovat, tak aby byl zajištěn co nejrychlejší cyklus vývoje.

CATIA pro kompozitové materiály je integrovaná do celého PLM díky systému ENOVIA a umožňuje také využívat a podporovat systémy pro simulaci a optimalizaci výroby jako je právě DELMIA.

Vedle toho jak máte dobré konstruktéry také záleží a je potřeba mít jistotu, že můžete lze vyvíjet jednoduchým způsobem, s konzistencí veškerých potřebných informací a že díl splňuje veškeré technologické požadavky.
 • Tak jak jsou ještě v počátcích vývoje veškeré změny relativně levné, je důležité zahrnout výrobní požadavky co nejvíce do počátku vývoje a spravovat konzistentnost dat až do posledních fází vývoje. Digitální simulace výrobních procedur (například kladení ruční nebo automatické, laserová projekce, stejně tak jako NC obrábění) pomáhají eliminovat pokusy a drahé omyly v samotné výrobě.
 • Schopnost určit chování dílů a jeho interních komponent dává větší předpoklady lépe optimalizovat díl a předcházet tak zbytečnému předimenzování. Při optimalizaci je možné právě využít integrovaný a automatický link od firmy Simulayt na FEA systémy jako je NASTRAN nebo ABAQUS se schopností přenášet i aktuální směr vláken. CATIA tak nabízí dva přístupy pro FEA analýzu:Je možné analyzovat odchylky směru vláken od teoretických nebo deformace vláken a umožňovat patřičnou akci jako například prostřihy nebo přerušení vrstev v kritických místech a generovat hladké rozvinuté šablony ve správném tvaru na první pokus. Jejich uspořádání je možné optimalizovat pomocí nestovacích algoritmů, aby byl minimální odpad materiálu.
  • Prvním je rychlá analýza pro efektivnější optimalizaci koncepčního návrhu
  • Druhým je analyzovat přímo vygenerované vrstvy pro certifikační účely
 • Vedle tohoto produktu Dassault Systems uzavřel partnerství s řadou dalších vývojářů speciálních aplikací a výrobců specifických strojů, tak aby byl pokryt celý proces vývoje a výroby kompozitových dílů a umožněna bezproblémová komunikace s výrobními systémy.
Jako výsledek lze očekávat zvýšení produktivity ve všech fázích vývoje – od prvotního návrhu, přes cyklus optimalizačních interací, předvýrobní přípravu, až po kladení jednotlivých materiálových vrstev

 

 


Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.