CATIA - pro 3D unikátní vývoj

CATIA je celosvětově nejúspěšnější řešení pro digitální vývoj. Je používaná předními společnostmi v různých průmyslových oblastech k vývoji výrobků, které můžeme denně vidět a používat. Využívejte CAD systém CATIA s jedním z nejproduktivnějších uživatelských prostředí. Ke konstrukčnímu návrhu vždy vede více cest, tak se neomezujte.
catia designer

Aplikace CAD systému CATIA, rozdělené do oblastí Design, Engineering and Systems Engineering jsou středem průmyslového řešení od společnosti Dassault Systemes. Soustředí klíčové možnosti a funkce potřebné u specifických průmyslových odvětví. Vývojovým a výrobním společnostem pak umožňují navrhovat a realizovat inovativní výrobky.

CATIA Design

 

V různých průmyslových odvětví je styl a design klíčovým prvkem úspěšnosti výrobku na trhu.

Navrhovat tvary, být kreativní s materiály, dosahovat vysoké úrovně sofistikace povrchu a jeho kvality a mít nástroje pro správná rozhodnutí s fyzickými nebo virtuálními prototypy. To jsou základní přínosy CAD systému CATIA pro vysoce produktivní inovaci designu.

CATIA design poskytuje veškerá řešení od 3D skicování, modelování dělitelnými plochami, A-Class modelování až po 3D tisk, reverzní inženýring, vizualizaci a experience pro kreativitu designérů, vysokou kvalitu ploch a prvotní zkušenost s výrobkem.

CATIA Design

CATIA Průmyslový design

Image
Díky vysoké konkurenci na spotřebitelských trzích, styl a design produktu mají strategický význam úspěšného prodeje. Vytváření inovativního, lákavého výrobku, rychle dostupného na trhu a sledující spotřebitelské trendy, jsou klíčové faktory obchodního úspěchu. Ke splnění tohoto úkolu designeři vyžadují nejmodernější technologie a metodiky k urychlení kreativního pracovního postupu a cílem je podpořit inovativní design. Nástroje systému CATIA naplňují veškeré aspekty   průmyslový design 

CATIA Pokročilé modelování

Image
Chcete-li vytvořit spolehlivý model povrchu na první pokus, modelovací software musí být schopen realizovat nejmodernější výpočty pro G0 až G3 kvalitní plochy, křivky a tvary. Aby byly zajištěny výsledky, které designer a inženýr opravdu potřebují, musí software pracovat dynamicky a interaktivně. CAD systém CATIA poskytuje nejmodernější modelovací produkty: CATIA Icem a CATIA ICEM Surf.

CATIA a zkušenosti s výrobkem

Image

Vzhledem ke konkurenci na trhu, se stává design klíčovým faktorem obchodního úspěchu. Přitažlivý produkt vyžaduje včasné přepracování návrhu výrobku a designové studie. Návrháři čelí každodenní výzvě k vytvoření a přesvědčení o záměru výsledného produktu, ale také o schopnosti sdílet a spolupracovat s jinými odděleními po celém světě. S CAD systémmem CATIA na platformě 3DExperience, je rozhodovací proces usnadněn díky svým digitálním anebo fyzickým prototypům.

CATIA Design

CATIA Engineering

 

Tak jak narůstají požadavky na komplexnost různých výrobků, tak je stále důležitější klást důraz na kvalitu a jejich funkčnost. CAD systém CATIA pomáhá řešit tyto náročné požadavky svými bezkonkurenčními možnostmi produktivního vývoje vysoce kvalitních mechanických výrobků.

Inženýři, jejichž role je CATIA 3D modelování, mohou řešit a odpovídat na klíčové otázky kvality a funkčnosti výrobku již v počáteční vývojové fázi výrobku. Vytváření digitálních prototypů, kombinované s digitální analýzou a simulací, umožňuje vývojovým týmům virtuálně vytvářet a analyzovat mechanické výrobky v CATIA realistickém prostředí, tam kde budou používány.

CATIA Engineering poskytuje prostředí, které umožňuje inženýrům vytvářet jakoukoliv 3D konstrukci v širokém rozsahu inženýrských procesů a technologií.

CATIA Systems Engineering

 

Vývoj chytrých výrobků nebyl nikdy tak komplexní. Vývojové týmy potřebují integrovaný vývojový systém, který by jim umožňoval spravovat celkový vývojový proces. Od řešení zákaznických požadavků, dekompozici a architekturu, detailní modelování a simulaci komplexního systému až po vývoj integrovaného software, vše v kontextu  celkového výrobku.

CATIA Systems Engineering od Dassault Systemes nabízí jedinečnou, otevřenou a rozšiřitelnou platformu, která plně integruje veškeré křížové disciplíny vývoje, modelování, simulace a podpory procesu, a odpovídá tak na potřeby vývoje složitých mechatronických výrobků.

CATIA Design

Elektrické systémy

Design elektrických systémů pro všechny výrobky a odvětví, od letadel po automobily, bílé techniky, lodí a technologického zařízení, je i nadále výzvou. Svazky vodičů, kabelové systémy a elektrické komponenty se i nadále navyšují v množství a složitosti. CAD systém CATIA poskytuje komplexní, výkonné a otevřené řešení pro 2D a 3D navrhování a výrobu elektrických svazků drátů, kabelových systémů a tuhých - flexibilních desek plošných spojů.

Kapalné systémy

Z aplikací leteckého průmyslu až po návrh elektráren, je 2D a 3D definice kapalných systémů řízena různými standardy a specifikacemi, které plně definují systém klasifikace a kontext využití. CAD systém CATIA od Dassault Systemes pro konstrukčního řešení kapalných systémů poskytuje výkonné vývojové prostředí řízené specifikacemi, integrující Vaše firemní know-how do podrobného procesu navrhování.

Systems Architecture

Od letadel až po automobily, průmyslové stroje, lodě, a bílé zboží, je složitost produktů a systémů, které je udržují v chodu, stále roste. Jak řídíte tyto souvislosti v souladu s termínovými plány? CAD systém CATIA pro systémové inženýrství od Dassault Systemes umožňuje modelovat a vytvářet složité výrobky a architekturu systémů se všemi přidruženými činnostmi.

Modelica Systems Behavior Simulation

3DEXPERIENCE platforma využívá otevřený Modelica jazyk a Functional Mockup Interface (FMI) standard pro rychlé modelování a simulace multifyzických dynamických a řídících systémů. Tyto systémy mohou obsahovat kombinaci mechanických, elektrických, elektronických, hydraulických, termálních, řídících, energetických nebo jiných procesně orientovaných charakteristik a komponent.

Modelica Systems Behavior Libraries

Knihovny systému Modelica jsou vyvinuty odborníky této domény. Používají se ve spojení s řešením od Dassault Systemes na bázi CATIA 3DEXPERIENCE nebo Dymola k rychlé tvorbě modelu a simulace jeho chování v kontextu komplexních systémů, které překrývají více inženýrských oborů od letu a dynamiky vozidla až po elektrické napájecí systémy.

Kontaktujte nás!
Vyžádejte si více informací nebo si sjednejte schůzku s ukázkou, konzultací nebo si u nás řešení přímo vyzkoušejte.