Celofiremní CAD viewer pro efektivní komunikaci

V tomto článku poukazujeme na požadavky této doby v oblasti moderních technologií. V konstrukčních a technických odděleních jsou to právě CAD a PLM systémy, díky kterým lze posouvat hranice celofiremních možností.
CAD Viewer

Žijeme v době, kdy digitální technologie jsou již takřka nutností k dosažení efektivních výsledků. Vysoké nároky jsou kladeny všemi zúčastněnými stranami a firmy musí zvládnout flexibilně reagovat na změny. Zavedení vhodného technologického řešení usnadňuje řadu činností a procesů, čímž se posouvají hranice celofiremních možností. Nicméně, investice do technologií musí být pečlivě zváženy, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.

Řešení, které posouvá hranice celofiremních možností

V první řadě úspěch firmy závisí od kvality spolupráce a propojení jednotlivých oddělení. Tím je možné mimo jiné přirozeně a efektivně zvýšit produktivitu. Při výběru vhodného technologického řešení pro organizaci je nezbytné zvážit, jak může řešení napomoct k dosažení obchodních cílů společnosti. V tomto ohledu je potřebné zvážit tři hlavní kategorie přínosů: provozní, strategické a kulturní. Následná implementace správného technologického řešení vyžaduje podrobné plánování a zvážení všech dopadů na společnost, či už v pozitivním nebo negativním smyslu.

V tomto ohledu se CAD a PLM systémy staly jednoznačně těmi správnými nástroji v konstrukčních a technických odděleních. Jsou jedněmi z pilířů zrychlujících komunikaci mezi různými odděleními, zaměstnanci, dodavateli a zákazníky. Celofiremní CAD viewer však umožní efektivně komunikovat a využívat CAD data zcela jednoduchým a nenákladným způsobem. Je skvělou spojnicí ve firmě, pro každého, kdo potřebuje získat aktuální informace o projektových datech. Díky snadné dostupnosti CAD dat, a tím snadnější komunikaci, spolupráci odborníků ve všech vrstvách vývojové a výrobní společnosti se snadněji zamezí výrobním chybám. To se logicky odrazí i na dalších souvisejících procesech.

Celofiremní CAD viewer SpinFire Enterprise od společnosti Actify

Hlavním přínosem zavedení CAD Vieveru je okamžitá dostupnost platformy pro vizualizaci CAD dat napříč celou organizací. CAD viewer však může být doplňkem ke stávajícím systémům
  • CAD Viewer umožní přístup všem pověřeným zaměstnancům pracovat s aktuálními daty, čím se přirozeně maximalizuje produktivita práce.
  • Má snadnou instalaci a je uživatelsky přívětivý.
  • Načítaní a konverze CAD dat? CAD viewer si umí poradit s velkou škálou formátů.
  • Umožňuje CAD data porovnávat, měřit a analyzovat.
Nákup drahé nativní CAD licence na prohlížení dat není nutný, protože CAD viewer zvládne tuto práci stejně dobře a mnohem levněji. Přístup k CAD datům v rámci celé společnosti, to je skutečně cesta k efektivitě, konkurenční výhodě a budoucí prosperitě.

Klíčové přínosy, výhody a funkce

Jakým způsobem tedy transformovat způsob komunikace, chápání a získávání informací? Jak umožnit prohledávat a pracovat s digitálními modely dílů a konstrukčních celků v celé firmě?