CAD translator a automatizace zpracování dat

SW řešení CAD Publisher od společnosti Actify není jenom CAD translator, ale onPremise řešení, které pomáhá automatizovat zpracování a distribuci velkých objemů souborů v různých CAD formátech. 

cad translator pro zpracování různých formátů CAD dat
Výrobní společnosti již delší dobu používají 3D CAD reprezentace dílů a výrobků, aby mohli efektivně komunikovat a spolupracovat jak interně, tak se svými zákazníky a dodavatelskými partnery nad vývojem a výrobou finálních výrobků. Obvykle pracný proces nastává, pokud dodavatelé v rámci řetězce používají různé konstrukční systémy a samotné CAD informace musí transformovat do vzájemně kompatibilních CAD formátů. 

Tento problém je akutní zejména pro dodavatele automobilového průmyslu a další společnosti, které musí přijímat soubory v různých CAD formátech, zpracovávat je do požadovaných formátů a následně distribuovat vlastnímu CAD oddělení, dodavateli, zákazníkovi nebo dalším zainteresovaným stranám.

CAD translator, který odstraňuje překážky k digitální transformaci

Firmy tak mají možnost využívat drahé CAD systémy a omezovat v těchto úlohách vlastní CAD oddělení nebo využít CAD translátory, kterých je na trhu celá řada. Většinou jsou nákladná jako samotný CAD systém nebo jsou poskytovány formou  webové služby, což je pro řadu firem zase problém z hlediska práce s utajovanými daty.

BEKO Engineering nabízí řešení CAD Publisher od firmy Actify. Nejedná se pouze o běžný translátor CAD dat, ale o serverové onPremise řešení, které se navíc snadno používá, spravuje, funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a tyto činnosti automatizuje, čímž urychluje související operace a zvyšuje produktivitu.

Výhody

  • Převáděná data se zpracovávají a zpřístupňují na pozadí. Není tedy potřeba součinnost dalších osob a produktivita týmu se zvyšuje
  • Systém nepřetržitě monitoruje příchozí soubory do v definovaných složkách a zpracovává je hned po obdržení, čímž eliminuje zpoždění zúčastněných stran čekajících na distribuci.
  • Systém převádí všechny příchozí soubory bez ohledu na zdrojový formát do jediného neutrálního formátu. Tím zachovává přesnost a zabraňuje šíření chyb a problémů s kvalitou v důsledku rozdílů v následné interpretaci.
  • Přesnost dat je konzistentní, protože ke zpracování všech příchozích dat se používá stejný software.
  • V případě potřeby lze data automaticky převést do mnoha standardních výstupních formátů podle požadavků jednotlivých pracovních postupů.
  • Konverze spuštěná během používání software neovlivňuje žádné jiné spuštěné zdroje počítače jednotlivých uživatelů.
  • Možnost vytváření miniatur během převodu, je pokryto jednou aktivitou a není potřeba postupovat žádné další kroky.
  • Na používání této aplikace nejsou žádné požadavky na školení uživatelů. 

Intuitivní a výkonný CAD translátor

Nabízený translační systém je tedy webové řešení, které využívá velmi jednoduché rozhraní "drag and drop" pro definování akcí a požadovaných výsledků zcela bez použití kódu. Uživatelé vytvářejí "pipelines" nebo "recipes", které nastavují pravidla pro použít na zpracování dat a určení umístění, do kterých se zpracované soubory publikují.
proces CAD translatoru

Jednoznačné přínosy

Translátor CAD dat od společnosti Actify s názvem CAD Publisher je ideálním řešením pro týmy a organizace, které přijímají a spolupracují na datech CAD ve velkém objemu. Na rozdíl od jiných řešení pro digitální publikování, která převod a distribuci těchto dat přenášejí na jednotlivé uživatele (což ovlivňuje jejich výkonnost), je CAD Publisher webová aplikace, která předzpracovává a distribuuje soubory uživatelům automaticky.

Výsledkem je zvýšení produktivity, což ve větších organizacích může znamenat využití jednoho nebo více členů týmu, kteří se věnují konverzi souborů. Eliminace konverze jednotlivými inženýry nejen zvyšuje jejich produktivitu, ale také snižuje procesní krok bez přidané hodnoty a urychluje provoz.

Důležité je, že díky standardizací programu pro zpracování všech příchozích souborů CAD od zákazníků a nebo konstruktérů k následným uživatelům se předchází nevyhnutelným chybám. Při absenci jednotného formátu a "jediné verze pravdy" používané v celém podniku (odhady, analýza CAD, kvalita, programování CNC, marketing, servis, dodržování předpisů atd.) vytvářejí drobné odchylky negativní vlnový efekt, který ovlivňuje celkovou kvalitu.