CAD prohlížeč - důvody pro celofiremní řešení

Technologie umožňují firmám měnit zavedené procesy a zlepšovat jejich provozní model tím, že snižují závislost na manuálních, časově náročných a papírových činnostech, poskytují zaměstnancům data v reálném čase a zvyšují automatizaci, která zvyšuje efektivitu. To jsou klíčové trendy, které podnikům umožňují dosáhnout svých cílů.

CAD prohlížeč - důvody pro celofiremní řešení

Kdy je čas na změnu?

Častými příznaky, kdy je potřeba řešit změnu v zavedených procesech, jsou například pozdní reakce oddělení nákupu na poptávku, problémy se spuštěním výroby, výroba nástrojů a nářadí proběhla podle nesprávné specifikace, uvolnění nesprávného návrhu do výroby, dodávka nesprávné verze výrobku a stažení výrobku z trhu. V některých případech není zásadní příčinou technický problém, ale spíše nedostatečná znalost produktu a spolupráce týmu napříč firmou.

Neznalost výrobku a specifikací

 

Ve většině případů jsou znalosti a informace o CAD datech klíčové napříč celou firmou. Například pro dodavatele je manipulace s více CAD formáty již součástí obchodu se zákazníky. Dodavatelé kompletních služeb, resp. jejich konstruktéři (<4 % zaměstanců) vytvářejí specifikaci výrobku v rámci CAD oddělení a dodavatelům typu Build-to-print dodávají definici produktu v různých CAD formátech jejich zákazníci. Přesto má jen málo zaměstnanců firmy přístup k CAD datům a informacím o nich a v důsledku toho se zvyšují rizika, chyby a náklady. Zaměstnanci nemají CAD aplikaci ani CAD prohlížeč a jsou nuceni činit neinformovaná rozhodnutí, nebo zdržují ostatní, aby potřebné informace získali.

CAD prohlížeč - prostředí
CAD prohlížeč - analýza tloušťky stěn

Příčina nedostatečné znalosti výrobku a jeho specifikací

 
Není to kvůli nedostatečné funkčnosti! Technologie je vyspělá. Používání nativních CAD aplikací je však pro každého příliš drahé a příliš složité řešení. Stejně tak, jako používání PLM řešení a jeho náročnosti a nákladech na zavedení. V obou případech si takové řešení uživatel osvojuje velice pomalu.
Efektivnější možností je tedy CAD prohlížeč, kterých je na trhu zhruba přes 60 a mají téměř identickou funkcionalitu. Nativní CAD výrobci ale mají v jejich nabízených CAD prohlížečích problémy s konkurenčními formáty a tak obvykle uvažovaným řešením jsou nezávislé CAD prohlížeče.
Skutečná příčina nemožnosti spolupracovat s CAD daty v rámci celé firmy je však způsobena tím, že prodej licencí na využití těchto CAD prohlížečů je založena na počtu uživatelů nebo tzv. sedadel, ať pevně vázaných s HW nebo sdílených. 

Ano, je to jednoduché!

 

V okamžiku, kdy IT nebo oddělení nákupu zjistí cenu za licenci CAD prohlížeče, pak se jakékoli strategické rozhodnutí přepne na snižování nákladů a rozhodnutí se týká toho, kdo by měl získat přístup k licenci a kdo ne. Nákup na základě licence nebo jmenovaného uživatele tedy zabraňuje volnému používání dat v rámci firmy, protože je omezený na toho, kdo získá přístup. K mnoha problémům pak dochází kvůli omezené spolupráci nebo přístupu k informacím o produktu, kdy mohou vznikat nestandardní způsoby přístupu k datům, jejich duplicitám a tak neexistenci jediné verze pravdy napříč celou firmou. Jako další výsledek je, že uživatelé nebo manažeři hledají rozpočty na nákup alternativních nástrojů. Tyto akvizice různých nástrojů na uživatelské úrovni, které nemohou komunikovat, vytvářejí informační sila. Plus je potřeba zpracovávat různé formáty dat od různých dodavetelů, školit uživatele, řídit procesy na zpracování těchto dat a spravovat uložiště.

 
CAD prohlížeč - draftová analýza
CAD prohlížeč SpinFire Enterprise je klíčovým systémem našeho podnikání. Používáme jej jako jednotný nástroj. Když nám dodavatelé zašlou data, SpinFire nám dává možnost importovat data z jakéhokoli formátu, ať už je to NX, Solidworks, AutoCAD atd., a pak také sdílet informace s těmito dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami. Také se nemusíme bát, že bychom se vzdali obchodního tajemství – můžeme svým partnerům jen ukázat části sestav nebo celků, které potřebujeme dodat.
Jeff Hearn Director of IT, Royal Power Solutions
CAD prohlížeč jako celofiremní řešení je velmi dobrý koncept. Umožňuje mít nástroj na prohlížení CAD dat na každém počítači v naší společnosti. Ať jste kdekoli, můžete data otevřít a pracovat s nimi. Proto používáme SpinFire Enterprise, což nám usnadňuje pochopení všech procesů, lepší analýzu dat a rychlejší uvádění dílů na trh. Není dne aniž bychom nepoužili tento CAD prohlížeč.
Daniel SMOLNY Sales & Project Management, Lahnwerk GmbH
Vývoj dnešních technologií přináší 3D vizualizaci do života každého člověka. Připravit se o ni v profesní sféře by znamenalo nevyužít přírůstků produktivity, které slibuje Průmysl 4.0. Příchod digitálního dvojčete je založen na produktových a obchodních datech připojených k 3D digitálnímu modelu. S CAD prohlížečem od firmy Actify jsme umožnili přístup k 3D datům všem našim zaměstnancům za rozumnou a kontrolovanou cenu.
Thierry MARTIN Design Department Manager, Clayens NP Group, France

Co kdybyste měli CAD prohlížeč, který...

  • Umožní přístup zaměstnanců k CAD datům v práci, na cestách nebo z domova pro maximalizaci produktivity
  • Umožní přístup k CAD datům na každém počítači od dílny až po nejvyšší patro celé společnosti
  • Umožní přístup k CAD datům v konferenčních místnostech pro stážisty, brigádníky, management a další...
  • Umožní používat jedny data, přistupovat k nim, vizualizovat je, odměřovat
  • Umožní provádět konverze CAD dat

Navíc se to vyplatí

  • Nahraďte stávající náklady a získejte větší přístup k datům. Zruště CAD, který je používaný ne-CAD uživateli, vyměňte různorodé CAD prohlížeče používané ne-CAD uživateli.
  • Rozhodnutí je snadné, když máte možnost eliminovat chyby výrobku nebo chyby ve výrobě.
  • Díky standardnímu řešení také zvýšíte efektivitu spolupráce a propustnosti informací
  • Mít jedno prostředí na prohlížení CAD dat pro všechny uživatele je k nezaplacení. Snižuje to náklady na uživatele. Méně než denní šálek kávy na uživatele. Zatímco nejvyšší CAD je zhruba 50 USD denně na uživatele.
Standardizace různých nástrojů přinesla obrovské výhody. Úsilí podporovat více softwarových řešení, která dělají totéž, je zbytečné úsilí.
Group IT Director Global Assembly Component Supplier
Bez speciálního školení můžete snadno otevírat, měřit a kontrolovat data a důležité soubory. Svá data můžete sdílet s kolegy a zákazníky. CAD prohlížeč SpinFire se snadno používá. Máme jedno prostředí s jedním řešením pro celou společnost.
Frank Risse Technical Sales, CAWI Group
SpinFire Enterprise je nejlepší software ve své třídě pro prohlížení CAD dat, který umožňuje velmi rychle otevírat nejrůznější typy souborů, nejrůznější CAD data a umožňuje importovaná CAD data snadno číst a pracovat s nimi.
José Valente Manufacturing Engineering Molding, Yazaki Europe

Takže jaké jsou důvody pro SpinFire Enterprise jako celofiremní CAD prohlížeč?

Snížíte náklady, zvýšíte efektivitu, budete konkurenceschopnější
Budete spolupracovat na CAD datech v rámci celého podniku
SpinFire Enterprise budete mít v práci, na cestách nebo doma, na každém počítači od dílny po nejvyšší patro
Budete mít jedinou nezávislou platformu pro všechny CAD formáty
Nebudete přemýšlet kdo může pracovat s CAD daty a kdo ne
Každý uživatel bude moci vizualizovat, odměřovat a překládat CAD data