CATIA V5 pro vývoj mechanických a tvarových dílů a sestav

Standardní CAD řešení pro dodavatele automobilového a leteckého průmyslu, které poskytuje nástroje pro intuitivní objemové a hybridní modelování, tvorbu plechových dílů, sestav a výkresové dokumentace.

Nástroje obsažené v tomto řešení umožňují tvorbu konceptů, detailních návrhů a výkresové dokumentace pro tvarové a funkční díly, nářadí a přípravky ve vysoce produktivním a intuitivním prostředí systému CATIA V5

Nástroje CATIA V5 pro Vaše CAD oddělení

V rámci akreditace BEKO Engineering nabízíme veškeré nástroje systému CATIA.  Mezi základní a nejčastěji používané nástroje CATIA V5 pro návrh mechanických a tvarových dílů patří moduly k tvarové definici a ověření výrobních požadavků kovových, plastových a hybridních dílů a sestav, tvorbě výkresové dokumentace, definici nářadí, přípravků a forem. S využitím mechanických vazeb při definici sestav lze zajistit konzistentnost sestav a automaticky pozicovat díly. Pokročilé možnosti tvorby výkresů poskytují nástroje pro jejich automatické generování ze 3D dílů i sestav. Součástí jakékoliv konfigurace systému je i rozhraní pro automatizaci a tvorbu maker, které usnadňují a urychlují vývoj při náročných a opakujících se geometrických úlohách.

Image
CATIA Part Design

CATIA - Part Design 2 (PDG)

asociativní objemový modelář, který umožňuje kombinovat objemové a plošné prvky včetně CATIA V4 dat
vkládání závitových specifikací při definici děr nebo definici rotačních těles
flexibilní 3D parametrizace
tvorba skic a 3D návrhů v kontextu sestav
srozumitelnost 3D návrhů pro celou firmu pomocí Part Structure Editoru
hybridní modelování umožňující vylepšit návrh o designové a tvarové prvky

CATIA - Assembly Design 2 (ASD)

kompletní rozsah nástrojů pro tvorbu sestav podporujících souběžnou práci více konstruktérů
vysoce produktivní nástroje pro manipulaci a modifikaci, umožňující dynamickou analýzu vazeb a kolizí
reprezentace mechanických sestav podle reálné aplikace - flexibilní sestavy
návrh v kontextu sestav s možností asociativitu a vazby řídit
podpora souběžného návrhu sestav a jednotlivých dílů
CATIA Assembly
CATIA Drafting

CATIA - Generative Drafting 2 (GDR)

asociativní generování výkresové dokumentace plechových, plošných objemových a hybridních dílů a sestav
vysoce produktivní generování kót s uživatelskou kontrolou
integrované nástroje pro úplnou definici výkresů, tvorbu kót a dalších anotací
asociace výkresů na 3D díly nebo sestavy pro plnou podporu souběžné práce konstruktérů
generování BOM ve výkresovém formátu
možnosti pro filtrování dílů sestav pro projektované pohledy
podpora průmyslových standardů jako DXF, DWG

CATIA - Sheetmetal Design 2 (SMD)

dedikované nástroje pro modelování plechových prvků
souběžná práce na rozvinutém i funkčním tvaru plechového dílu
nástroje pro generování výkresové dokumentace pro plechové díly
zajištění souladu s průmyslovými standardy
nativní integrace s jinými CATIA V5 aplikacemi (knowledgeware, Part Design, Machining, Drafting,...)
CATIA Sheetmetal
CATIA Kinematics

DMU Kinematics Simulator 2 (KIN)

automatické generování kinematických vazeb z definice sestav vytvořených v Assembly Design
simulace pohybu mechanismů pro jejich kontrolu
analýza pohybu mechanismů s vizuální zpětnou vazbou pro kontrolu limitů, kolizí a minimálních vzdáleností
ukládání analýzy k opětovnému pozdějšímu použití
generování informací o trase pohybu a prostoru vymezeném pro pohyb těles
automatické generování mechanismů a simulací pomocí Visual Basicu pro programování maker
simulace a analýza mechanismů zahrnujících data různých CAD systémů

CATIA - Generative Shape Design 2 (GSD)

nejvyspělejší sada nástrojů pro pokročilé asociativní modelování plošných prvků
Shape Structure editor usnadňuje zachycení záměru návrhu a urychluje další změny
Integrace s aplikací Part Design a FreeStyle pro hybridní modelování dílů
časové úsporné řešení modifikací tvaru
flexibilní 3D parametrizace
CATIA GSD
CATIA FTA

CATIA - 3D Functional Tolerancing and Annotations 2 (FTA)

snadná tvorba asociativní specifikace 3D tolerancí a anotací
3D kótování dílů a sestav
plně asociativní s 3D dílem a sestavou
intuitivní prostředí s možností filtrování prvků definovaných v rovinách prostoru
plný soulad s poslední revizí hlavních mezinárodních norem a standardů
syntaktická a sémantická kontrola tolerancí aktivní se stavy nebo dílu podle používaného standardu

Obchodní konfigurace nástrojů CATIA V5

Nástroje jsou seskupeny a dodávány v rámci konfigurací a specifických rozšíření, které jsou navrženy podle projektových potřeb zákazníka nebo požadavků OEM. Konfigurace a rozšíření jsou možné pořídit ve třech komerčních řadách. CAD systém CATIA si také můžete zdarma vyzkoušet, žádejte u nás demo licenci. Kontaktujte nás a poradíme Vám vhodné řešení pro podporu Vašeho vývoje.

CATIA V5 standard

Standardní konfigurace poskytující široké možnosti nástrojů pro vývoj výrobků. Konfigurace je možné dále rozšířit o pevné nebo plovoucí moduly zvyšující produktivitu vývoje u různých technologií výroby.

CATIA V5 PLM Express

CATIA V5 produkty sestavené do balíků určených pro malé a střední podniky. Obsahují více nástrojů za výhodnou cenu včetněřešení pro správu CAD dat a moduly pro výměnu dat standardními formáty.

CATIA Engineering Excellence

CATIA Engineering Excellence poskytuje pokročilou sadu nástrojů, které rozšiřují standardní funkčnost CATIA V5 včetně zavedení 3DEXPERIENCE platformy pro spolupráci a správu dat

Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.