BEKO & PLM

Zaměřujeme se na zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka s ohledem na jeho strategii. Využíváme při tom nástrojů a metod, které jsou špičkou ve svém oboru a používané předními společnostmi.

Inovace výrobků

Z ekonomického pohledu moderní výrobní společnost využívá inovaci svých výrobků ke své profitabilitě. Stává se špičkou v oboru a zvyšuje vlastní konkurenceschopnost. Inovační proces však není čekání na dobré nápady. Moderní výrobní společnost využívá propracované metody pro inovaci výrobků a BEKO Engineering je pomáhá zavádět a standardizovat.

Vnitřní efektivita

BEKO Engineering pomáhá odstranit mnoho neefektivních činností jenž jsou důvodem zdržení, nepřehledností a ztrát, například přepisování různých dat, jejich duplikace, neustálé a opakující se vyplňování a vznik redundantních informací, hledání, porovnávání variant, kontroly a v neposlední řadě opomenutí důležitých souvislostí, předchozích zkušeností a návazností.
Zdeněk Cendra
Produkty společnosti Dassault Systemes pod značkou jako CATIA, DELMIA, ENOVIA jsou klíčovou částí našeho řešení. Jsme přesvědčeni, že našim zákazníků nabízejí nejvyšší potenciál růstu jejich konkurenceschopnosti.
Zdeněk Cendra BEKO Engineering, PLM konzultant

1. Konzultace


Nasloucháme Vašim požadavkům, představujeme naše kompetence, navrhujeme rozsah a způsoby spolupráce. Výsledkem je společná dohoda dalších kroků.

2. Analýza


Metodicky zjišťujeme efektivitu Vašich procesů a poskytujeme tak externí pohled na Vaši společnost. Výsledkem je návrh vhodného rozsahu implementace PLM a jeho zdůvodnění.

3. Nabídka


Nabízíme řešení na základě předchozích kroků. Řešení se skládá z našich produktů a služeb. Výsledkem je technický, finanční a časový plán pro řešení Vašich potřeb.

4. Plánování

Před zahájením prací definujeme plán tak, aby vše navazovalo a bylo přehledné. Výsledkem je projektový plán implementace.

5. Ověření

Před produktivním nasazením testujeme, zda řešení odpovídá všem definovaným požadavkům. Výsledkem je technické ověření v testovacím provozu.

6. Dodávka

Instalujeme nebo implementujeme řešení do produktivního provozu. Výsledkem je řešení Vašich obchodních potřeb.

7. Podpora

Podle dohodnutých pravidel jsme Vám nablízku tak, aby byl zajištěn provoz dodaného řešení a tím Vaše investice ochráněna.
CATIA_Logotype_CMYK_NewBlueSteel.png


CATIA nabízí pro inženýrské a designerské profese širokou paletu nástrojů nepostradatelných při návrhu a vývoji výrobků. Nejnovější prostředí 3DEXPERIENCE umožňuje doposavad nedostupné metody spolupráce na projektech mezi všemi účastníky vývojového týmu.

ENOVIA Logotype CMYK NewBlueSteel


ENOVIA pro správu technické i netechnické dokumentace, výrobkových struktur, jejich variant, projektů, zákaznických požadavků a produktových či zakázkových informací nabízí široké možnosti sdílení i výměnu všech informací vzniklých v průběhu celého životního cyklu z unikátního jednotného prostředí.

DELMIA Logotype CMYK NewBlueSteel


DELMIA nabízí aplikace pro efektivní plánování výrobních procesů, jejich modelování a simulaci. Uživetelům tak poskytuje virtuální zkušenost digitální výroby a bezkonkurenční výhodu při získávání nových obchodních příležitostí.

Přečtěte si také

Naše nejnovější články z oblasti produktů a služeb souvisejících se systémy CATIA, ENOVIA, DELMIA a platformou 3DExperience.
Design

Průmyslový design

Design výrobku často rozhoduje o jeho úspěchu či neúspěchu na trhu. Dnešní zákazník se více než...

Plast2

CATIA pro vývoj plastů

CATIA for Plastic Part Design přináší rychlé a funkční modelování pro dosažení bezkonkurenční...

Plast2

CATIA Rendering, Creative Design

CATIA for Plastic Part Design přináší rychlé a funkční modelování pro dosažení bezkonkurenční...

Implem

ENOVIA pro spolupráci

Komplexní podnikové řešení správy technické i netechnické dokumentace, výrobkových struktur,...

Mkp

CATIA V5 pro analýzu

Součástí technické přípravy výroby je i Metoda konečných prvků (dále jen MKP). MKP pomáhá při...

Prjmt

Projektové řízení

Úspěšné plnění podnikatelských cílů si žádá kvalitně řízené firemní procesy, které se podílí na...

EMM2

DELMIA pro obrábění

Společnost Dassault Systèmes je průkopníkem na trhu v 3D softwaru od r. 1981. Jako světový lídr si...

Composit

CATIA pro kompozity

Vývoj kompozitových dílů pomocí systému CATIA jako procesně orientované řešení. Nezaměřuje se...

Zaujalo Vás?

Zaujaly Vás naše služby a produkty? Vyžádejte si nabídku.

Poslední novinky

Připojte se k nám

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.