Novinky a články z oblasti produktů a služeb BEKO

Industrie40 2 Small

Internet věcí I4.0

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
 

Pokud se zabýváme pojmem Industry 4.0 musíme mít na paměti propojení a koordinovanost informací napříč nejrůznějšími sektory a technologiemi. V tomto bodě můžeme tvrdit, že některé organizace jsou velmi dobře naladěni na cestě harmonické spolupráce. Jsou to kvalitně fungující symbiózy průmyslových podniků a univerzit. Můžeme si dovolit zde hovořit o interdisciplinární spolupráci, která, nicméně, musí být silnější a efektivnější než kdykoli předtím.

Nyní se dostáváme do fáze, kdy by měla býti položena následující otázka. Co je vlastně základem nové průmyslové revoluce? Jednou z možných odpovědí je tzv. internet věcí.

Jedná se o propojení (zejména bezdrátové) vestavěných zařízení s internetem. Smyslem je přinášet vzájemné interakce jednotlivých systémů umožňujících sledování, ovládání a zajištění služeb. Lze říci, že jsou zde vidět zárodky velmi sofistikovaného ekosystému.

Každý výrobek by posléze měl podpořit zlepšování průmyslových procesů, zejména pak svojí sebekonfigurací, sebediagnostikováním a v neposlední v řadě svojí sebeoptimalizací. To vše by samozřejmě mělo býti podpořeno inteligentními technologickými suporty. Lze říci, že jde o kyberneticko-fyzikální systémy. Tyto nové technologie by měly zahrnovat stále více integrace zákazníků a výrobců. Zákazníci by měli i v raném stádiu vzniku výrobku mít možnost být začleněni do výrobního procesu a také do něj zasahovat.

Tak svým způsobem můžeme predikovat vznik chytrých továren (smart factory), které svými vývojově-výrobními procesy přizpůsobí výrobek ušitý přímo na míru zákazníkovi. Budou tak činit na základě zadání zákazníků a údajů ze senzorů a sami se tedy rozhodovat v jaké míře a co vyrábět. Kybernetika a její systémy převezmou značné procento rozhodnutí za člověka.

Automaticky a plynule budou informace transferovány z jednoho místa ke druhému a člověk se přeorientuje do pozice supervizora, jenž tyto procesy hlídá a sleduje. Nastavovat se nebudou jen samotné stroje, ale i sekce nebo dokonce celé továrny.

To však bude mít velký vliv na potřebu změn v technologiích a také v přístupu zaměstnanců. Takový moderní zaměstnanec budoucnosti má na starost systémy hlídat a v případě nastanuvšího problému vyhodnocovat, zda-li je chyba na straně procesu (systému) výroby, stroje či v IT. Tato osoba je srozumněna s výpočetní technikou, s procesy i s výrobkem současně. Zvyšuje se tedy její kvalifikace a přehled.

Na závěr vložme jeden příklad pro lepší pochopení celého systému průmyslové revoluce Industry 4.0 a samotného internetu věcí. Výrobek (i rozpracovaný) je jakýmsi kontejnerem informací a zároveň plní funkci pozorovací. Obsahuje zaznamenávací prvky, senzory prostředí, sémantickou paměť, řídící i rozhodovací jednotky a nástroje pro akci. Tím je zajištěna naprostá konektivita s vnějším ekosystémem a může docházet k inicializaci procesů.

 

A praktický výsledek výhod internetu věcí? Řekněme, že se s Vaším automobilem vracíte ze služební cesty domů. Sensorika zjišťuje polohu automobilu, řídící jednotka udílí podnět k zapnutí topení v domě, zapíná se rychlovarná konvice pro vaření kávy, otevírá se brána k domu...


Přehled novinek

Poslední novinky

Připojte se k nám!

 

Registrujte se a získávejte informace o novinkách a kampaních v oblasti PLM, zajímavostech o společnosti BEKO a pořádaných setkání.